Ansökningsblanketter.

Göteborgs Hamn är det professionella navet för många människor, företag och yrkesgrupper med vitt skilda verksamheter och behov. För att utföra vissa arbeten inom hamnområdet behöver man söka tillstånd. Nedan hittar du blanketter för dyktillstånd, hetarbetstillstånd och elanslutning av fartyg vid Stigbergskajen.

Permesso Tillståndshantering.

Vi har samlat en stor del av vår tillståndshantering i applikationen Permesso.

Download icon
Lathund Permesso - Maritim tillståndsansökan

2023-09-05

895 kB

Ladda ner

Denna manual är en guide för registrering och användning av Permesso för maritim tillståndsansökan.

Download icon
Ansökan, hetarbetstillstånd i Energihamnen

2016-01-31

51 kB

Ladda ner

Download icon
Ansökan, Säkerhetsansvarig Energihamnen

2021-10-24

190 kB

Ladda ner

Download icon
Ansökan, Säkerhetsansvarig Torrlasthamnar

2021-10-24

183 kB

Ladda ner

Download icon
Beordringsrätt för entreprenörer i projekt

2022-04-19

232 kB

Ladda ner

Download icon
Ansökan, tillstånd för undervattensarbete och arbete från flotte

2021-05-06

46 kB

Ladda ner