Digitalt anlöp.

Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att uppnå våra mest akuta målsättningar att göra transportlogistiken mera ekologiskt hållbar och effektiv. All den innovationskraft och satsning på digitalisering som Göteborgs Hamn gör syftar till att skapa framtidens intelligenta och globalt integrerade hamn. En modern hamn där människor, teknik och information knyts samman. Göteborgs Hamn AB har en central roll i godsnavet som en neutral garant för integritet när det kommer till kvalitet, säkerhet och hållbarhet

Nu digitaliserar vi anlöpet till Göteborgs Hamn, så att alla de kontakterna samlas i en enda tjänst.  Ett fartygs hela hamnanlöp, från öppet hav in till lossning vid kaj och ut till sjöss igen, involverar ett 20-tal olika kontakter som ska samordnas för att få en samlad lägesbild. Det blir mycket kommunikation – många telefonsamtal, bläddrande i pärmar, sökningar på webben och inte minst en viss risk för missförstånd. 

Digital Port Call ser till att relevant information är tillgänglig omedelbart, så det blir enklare att fatta beslut. Det ökar förutsägbarheten och säkerheten. Långt innan avgång, upp till 36 timmar, vet alla – från kapten och lots till båtsmän och kranförare – var och när fartyget behöver något.  

Tack vare den digitala kommunikationen kring anlöpet kan kaptenen anpassa farten för att slippa ankra i väntan på kajplats. Det innebär lägre bränsleåtgång och grönare transporter. Väl vid kaj är allt synkat och förberett för bästa möjliga service eftersom alla parter redan vet vad som ska göras. Godset hanteras effektivare och går snabbare vidare mot kund, på samma gång reduceras fartygets tid vid kaj. 

6000

quick facts icon

Göteborgs Hamn hanterar omkring 6000 fartygsanlöp varje år.

quick facts icon

6000

Göteborgs Hamn hanterar omkring 6000 fartygsanlöp varje år.

0%

Göteborgs Hamn hanterar omkring 6000 fartygsanlöp varje år.

0%

Göteborgs Hamn hanterar omkring 6000 fartygsanlöp varje år.

Ett viktigt steg för att digitalisera logistikkedjan.

Varje år hanterar vi omkring 6 000 anlöp i Göteborgs Hamn och varje extra timme som lastning och lossning tar gör skillnad för oss och våra kunders konkurrenskraft.  Digital Port Call är ett viktigt steg i vårt arbete med att digitalisera hela logistikkedjan, så att den blir effektivare, mera förutsägbar och har mindre klimatpåverkan.