04 feb 2020 / Pressmeddelande

Samråd inleds om farledsprojekt i Göteborg

Direktsjöfart över de stora världshaven till och från Göteborgs hamn är viktig för svenska företags möjligheter att nå globala marknader på ett effektivt sätt. Utvecklingen visar att containerfartygen blir allt större, och farleden in till Göteborgs hamn behöver därför fördjupas.

Läs mer
Ankomster

Nästa ankomst: 17:00

VESTBRIS

Fler ankomster
Avgångar

Nästa avgång: 18:00

STEEN

Fler avgångar
31 jan 2020 / Nyhet

Göteborgs hamns hantering av Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset kommer Göteborgs Hamn AB på eget initiativ att begära in hälsodeklaration (Maritime Declaration of Health) från samtliga anlöpande fartyg i Göteborgs Hamn. Det gäller från...

Läs mer
24 jan 2020 / Pressmeddelande

Järnvägsrekord gav ökade containervolymer i Göteborgs hamn

Containervolymerna ökar i Göteborgs hamn för andra året i rad. En tydlig trend är att containergods från hela Sverige koncentreras till Göteborgs hamn i växande grad, och det sker via järnvägen. Totalt...

Läs mer
22 dec 2019 / Pressmeddelande

Milstolpe i största hamnutbyggnaden på 40 år

I veckan slutbesiktigades det 16 månader långa etapp 1a i bygget av en ny, 220 000 stor terminal i Göteborgs hamn. Terminalbygget, som är det största hamnutvecklingsprojektet på 40 år i Göteborgs hamn,...

Läs mer
06 dec 2019 / Pressmeddelande

Containerterminalen i Göteborgs hamn blir fossilfri 2020

100% förnyelsebar maskinpark, dubblerad godsmängd på järnväg och effektivare godshantering. Det är några av delarna i den nya klimatstrategi som APM Terminals Gothenburg lanserar idag. Strategin stödjer...

Läs mer

Jobba hos oss

Göteborgs Hamn erbjuder en lång rad intressanta karriärmöjligheter. Här kan du till exempel arbeta med underhåll och nybyggnation, se till att fartygen kommer säkert i hamn, utveckla ny logistikmark eller kanske arbeta med global marknadsföring av Göteborgs Hamn.

Läs mer
29 nov 2019 / Pressmeddelande

DFDS ökar kapaciteten i Göteborgs hamn med nytt fartyg

Nu sätter rederiet DFDS in ett nytt fartyg som stärker hamnens erbjudande av intraeuropeisk rorotrafik. Det nybyggda fartyget Hollandia Seaways är ett av världens största rorofartyg och innebär en total...

Läs mer
18 nov 2019 / Nyhet

Göteborg i nordiskt hamnsamarbete för hållbara transporter

Läs mer
14 nov 2019 / Pressmeddelande

Unik digital lösning gör Göteborgs hamn smartare

Läs mer
31 okt 2019 / Pressmeddelande

Göteborgs hamns containerhantering ökar på minskande Sverigemarknad

Läs mer