Skandiahamnen 640-643/ 610-614, yttre hamnen

Skandiahamnen kan ta emot kryssningsfartyg oavsett storlek, och de allra största fartygen lägger ofta till här. Från Skandiahamnen är det cirka nio kilometer in till centrala Göteborg och tar cirka 15-20 minuter med buss.

Skandiahamnen 640-643/ 610-614, yttre hamnen
   Kajritning
Maximal fartygslängd (m) 330/400
Djup vid kaj (m) 10-11/10,9-14,0
Max djupgående (MWL) (m)  9,5-10,5/10,4-13,5
Maxhöjd för fartyg (m) Ingen gräns
Kajhöjd (m) 2,5/2,5
Möjlighet att lämna avfall Ja
Möjligt att lämna farligt avfall Ja
Möjlighet att lämna sludge Ja
Grå-och svartvattenhantering Ja, via båt
(max 450 cbm)
Färskvatten Ja
Godkänd hamnskyddsplan Ja
IMO Port Facility Number SEGOT- 0091
Lots Ja, obligatoriskt
Bogserbåt Mer information om användning
av bogserbåtar.
Uppskattad inseglingstid från lotsplats till kaj 1,75 timmar
Landgångar Fartygets landgångar används 
i hamnen
Terminalbyggnad för passagerare Nej
Gratis wifi på kajen

Nej

Toalett och handikapptoalett Nej
Skyttelbuss Hamnen tillhandahåller fyra bussar, 
varav två går mellan fartyget och 
Galären (Sydatlanten 6).
Turistinformation på kajen Ja
Shoppingmöjligheter i hamnområdet Ja, souvenirbutik på kajen
(kontanter och kreditkort accepteras)
Avstånd till centrala staden 9 km

Läs mer om hamnens avgifter i vår hamntaxa.

 Se kajkonstruktion här.