Kryssningsterminaler

Med två dedikerade kryssningskajer med tillhörande terminaler samt ytterligare två kajer där det finns möjlighet att lägga till de största fartygen är vi väl rustade att ta emot kryssningsfartyg i alla storlekar. Kryssningssäsongen i Göteborg sträcker sig året runt då hamnen alltid är isfri.