Göteborgs Hamn AB - Startsida

Anlöpsinformation

Göteborgs Hamn är Nordens största och har ett fördelaktigt geografiskt läge på Sveriges västkust – mitt emellan Köpenhamn och Oslo.

  • Lättillgänglig, navigerbar både dag och natt
  • Bogserbåt inte alltid obligatoriskt
  • Inget tidvatten
  • Ingen gräns på fartygs höjd eller bredd
  • Inga mörkerrestriktioner
  • Insegling från öppet hav till kaj tar omkring 90-120 minuter
  • Utbud av tjänster; bunkring, hantering av avfall, grå- och svartvatten samt bunkring av färskvatten
Faciliteter i hamnen
Maximal fartygsstorlek i Arendal  Längd: 300 m, djupgående 9 m 
Maximal fartygsstorlek i Skandiahamnen  Längd: 400 m, djupgåeende 9,5-13,5 m 
Maximal fartygsstorlek Amerikakajen  Längd: 220 m (med POD utrustning 225),
djupgående 7,5 m,
segelfri höjd: 45 m 
Lots  Ja, obligatoriskt 
Bogserbåt  Mer information om
bogserbåtsanvändning
Uppskattad inseglingstid från lotsplats till kaj 90-120 minuter
Security ISPS gäller
Landgångar Fartygens landgångar. I Arendal kan
även hamnens landgångar användas
Avfallshantering Ja
Färskvatten Ja
Grå- och svartvattenhantering Ja

 

Faciliteter för passagerare
Turistinfomation

Ja

Terminalbyggnad för passagerare

Ja, Arendal och Amerikaterminalen

Shoppingmöjligheter i hamnområdet

Ja, souvenirbutik på kajerna

Tax-free service Nej
Restauranger och caféer Ja, i Arendal och närområdet kring
Amerikaterminalen
Toaletter Ja, i Arendal och Amerikaterminalen
Valutaväxling Möjlig i Nordstans shoppingcenter
Bankomat Finns i Nordstans shoppingcenter, Arendal
och Stigbergstorget
Tillgång till internet

Ja, fritt WiFi i Amerikaterminalen och Arendal.
Finns också tillgängligt på
Göteborgs Centralstation

/

Viking Sun.