Göteborgs Hamn AB - Startsida

Inlands- och kustsjöfart

Även på korta sträckor inom Skandinavien kan sjöfart vara ett bra och konkurrenskraftigt transportsätt. Göteborgs hamn har infört incitament för att premiera en ökad närsjöfart.

Inlands- och kustsjöfarten till Göteborgs hamn fraktar idag främst energi- och flytande bulk, men tack vare nya regler kan fler produkter bli aktuella framöver.

Göteborgs hamn ligger längst ut i Göta Älvs mynning. Både Göta Älv och Sveriges största sjö Vänern omfattas av EU:s regelverk för inlandssjöfart. Reglerna innebär att enklare typer av fartyg med lägre bemanningskrav är tillåtna – vilket i sin tur kan bidra till att sänka kostnaderna.

/

Göta Älv förbinder Göteborgs Hamn med inlandshamnarna i Vänern.

Rabatt i hamntaxan
För att premiera en ökad inlandssjöfart har Göteborgs hamn infört en rabatt i hamntaxan. Rabatten gäller fartyg som är klassade enligt Inland Waterway-standarden och trafikerar området Göteborg–Vänern. Dessa fartyg erhåller hela 25 procents rabatt på fartygshamnavgiften.

  • Relaterade dokument

  • Hamntaxa för Göteborgs hamn 2023

    2022-10-03

    Ladda ner, 9,8 MB