Göteborgs Hamn AB - Startsida

Uppdaterad information kring Coronavirus

Från och med 1 mars begär vi inte längre in en obligatorisk Hälsodeklaration från anlöpande fartyg. Fartygen är enbart rapporteringsskyldiga vid uppkommen smitta ombord.

- Texten är uppdaterad 2022-03-01 -

Vi har sedan 2020-02-03 begärt in en obligatorisk Hälsodeklaration från anlöpande fartyg. Vi i Göteborgs Hamn har från och med 2022-03-01 ändrat detta till att fartygen enbart är rapporteringsskyldiga vid uppkommen smitta ombord, då är det fortfarande obligatoriskt med rapportering.

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

 

Från och med 2022-02-09 gäller följande riktinjer

Tonvikten på ansvar läggs för fartygets kapten, samt rapportskyldighet vid ankomst till utländsk hamn.

  • I Sverige är alla restriktioner för friska och symptomfria borttagna. Det finns inte längre rekommendationer om karantän av hushålls-kontakter (besättning på fartyg räknas som hushållskontakter) eller andra nära kontakter.
  • Om ett fartyg har en person ombord med misstänkt eller bekräftad covid-19, bör denna isoleras i eget rum, inklusive under måltider. Den sjuka får gå ut om denna inte träffar någon annan på nära håll.
  • Ett informationsbrev på engelska om vad som gäller i Sverige samt allmänna råd finns färdigt att distribuera till fartygets kapten, via skeppsmäklare eller ansvarig hamn, om ett fartyg rapporterar covid-smitta ombord. Ladda ner dokumentet här.
  • Kaptenen rekommenderas att vara observant på symtom hos övrig personal, då sjukdomen är mycket smittsam.
  • Lots kan gå ombord med skyddsutrustning, men ska helst inte träffa den sjuka.
  • Vid komplicerad situation, till exempel många fall ombord, kan Smittskydd Västra Götaland kontaktas för rådgivning. Skeppsmäklare eller hamn kontaktar då smittskyddsläkare i beredskap via 031 – 342 00 00 alternativt nummer till övriga lokala sjukhus i regionen. Om besättningsman utvecklar allvarlig sjukdom som kräver akut läkarbedömning eller sjukhusvård kontaktas vården via 112.