Göteborgs Hamn AB - Startsida

Uppdaterad information kring Coronavirus

Med anledning av Coronaviruset begär Göteborgs Hamn AB på eget initiativ in hälsodeklaration (Maritime Declaration of Health) från samtliga anlöpande fartyg i Göteborgs hamn. Detta har gjorts sedan den 3 februari, och gäller tills vidare.

- Texten är granskad 2021-09-09 -

Under de senaste månaderna har vi följt strikta rutiner för krav på hälsodeklaration från anlöpande fartyg till Göteborgs hamn.

Om anlöpande fartyg uppger att det har en sjuk ombord som befunnit sig, av WHO-klassat riskområde, kommer hamnens karantänplan att aktiveras och smittskyddsläkare att kontaktas. Denne gör då en medicinsk bedömning.

Enligt smittskyddsläkare kan lots och annan hamnpersonal gå ombord utan risk för egen hälsa om hen inte träffar den sjuke. Hälsodeklarationen täcker bland annat om någon i besättningen varit i ett identifierat riskområde under de senaste två veckorna och om någon är sjuk ombord på fartyget.

Hamnen har löpande kontakt med smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Begäran om Declaration of health till anlöpande fartyg gäller tills vidare, utan satt slutdatum.

Maritime Declaration of Health ska mailas in till hamnens trafikcentral, Port Control, på: portcontrol@portgot.se

Ladda ner Maritime Declaration of Health-forumär HÄR.

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se