Göteborgs Hamn AB - Startsida

Hur påverkar Brexit Göteborgs hamn?

Storbritannien lämnade EU formellt den 31 januari men förblir i EU:s inre marknad i en övergångsperiod till och med den 31 december 2020. Under övergångsperioden ändras ingenting för dig som handlar med Storbritannien. Göteborgs hamn fortsätter följa utvecklingen kontinuerligt under övergångsperioden och arbetar nu för ett ordnat utträde i relation till Göteborgs hamn.

- Texten är uppdaterad 2020-11-30 -

Den 29 januari togs ett nytt utträdesavtal fram för ett ordnat Brexit, vilket ratificerades i EU-parlamentet. Avtalet innebär att Storbritannien stannar i EU:s inre marknad fram till 31 december 2020. Fram till dess är ingenting förändrat för den i EU som bor i, reser till eller handlar med Storbritannien under övergångsperioden.

I juli månad stängde fönstret för en eventuell förlängning av övergångsperioden, varför det nu är klart att vi närmar oss Storbritanniens utträde ur EU:s inre marknad med stormsteg.

Göteborgs Hamn AB intensifierar därför dialogen med Tullverket och hamnens terminaloperatörer för att säkerställa att övergången går till på ett ordnat sätt i hamnen för den som opererar i och använder hamnen. Ju närmare vi kommer årets slut kommer vi att informera ytterligare vad som gäller kring utträdet i allmänhet och i relation till Göteborgs hamn i synnerhet.

För mer information om aktuella regler och vad du som varuägare eller transportör behöver tänka på inför Brexit – besök Kommerskollegiums Brexitportal.

För mer information kring tullhantering mellan Sverige och Storbritannien, besök Tullverkets webbplats.

 

Informationsmöte, uppföljning

Den 17 november höll Göteborgs Hamn AB, DFDS, Gothenburg Roro Terminal, Tullverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket ett informationsmöte kring Brexit och hur det påverkar dig som handlar med Storbritannien.

Under "Filer" nedan hittar du en länk för att se informationsmötet i efterhand, en Q&A som satts ihop utifrån mötet, samt kopior på de presentationer som hölls under mötet.