Hur påverkar Brexit Göteborgs hamn?

Storbritanninen lämnar EU den 31 januari men förblir i EU:s inre marknad i en övergångsperiod till och med den 31 december. Under perioden är det fortsatt business as usual för dig som handlar med Storbritannien. I Göteborgs hamn fortsätter följa utvecklingen kontinuerligt under övergångsperioden.

- Texten är uppdaterad 2020-01-30 -

Efter att Göteborgs Hamn AB, hamnens terminaloperatörer och Tullverket tillsammans skapat beredskap i Göteborgs hamn inför alla tänkbara utgångar kan vi sedan den 29 januari konstatera att det bli ett ordnat brexit. Detta då EU-parlamentet ratificerat det utträdesavtal som tagits fram, som innebär att Storbritannien stannar i EU:s inre marknad fram till 31 december 2020. Det innebär att ingenting förändras för den i EU som bor i, reser till eller handlar med Storbritannien under övergångsperioden. Det är alltså business as usual som gäller för oss och övriga intressenter i Göteborgs hamn.

Göteborgs Hamn AB kommer dock att fortsätta dialogen med Tullverket och terminaloperatörer, samt fortsätta informera i våra kanaler. Arbetet kommer att intensifieras i takt med att vi närmar oss övergångsperiodens slut, och i takt med att vi får information om vilka förändringar som kommer att gälla efter övergångsperioden. Perioden kan förlängas senast i juli, men det är inte troligt.

För mer information om aktuella regler och vad du som varuägare eller transportör behöver tänka på inför Brexit – besök Kommerskollegiums Brexitportal.

För mer information kring tullhantering mellan Sverige och Storbritannien, besök Tullverkets webbplats.