Göteborgs Hamn AB - Startsida

Skogsprodukter

I 400 år har svensk skog lämnat kajerna i Göteborg för vidare export ut i världen. Papper i alla dess former, virke och massa. Under senare år har vi storsatsat för att kunna tjäna svensk skogsindustri ännu bättre.

Med nya omlastningsterminaler på plats, varav flera är väderskyddade och spåranslutna, och ännu fler på gång under de närmaste åren, står vi väl rustade att hantera landets viktiga skogsexport. 

Vårt främsta erbjudande till skogsindustrin är linjeutbudet. Vi erbjuder hela världen varje dag. Godset blir aldrig ståendes i hamnen utan kan snabbt skickas iväg till önskad marknad.

Direkttrafik

till alla delar av Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien samt Nordamerika och ett linjeutbud som erbjuder hela världen varje dag.

70 tåg

trafikerar hamnen varje dag på ett järnvägsnätverk som är sammankopplade med inlandsterminaler över hela Sverige samt Norge.

Väderskyddade

Flera väderskyddade och spåranslutna omlastningsterminaler.