Göteborgs Hamn AB - Startsida

Skogsprodukter

I 400 år har svensk skog lämnat kajerna i Göteborg för vidare export ut i världen. Papper i alla dess former, virke och massa. Under senare år har vi storsatsat för att kunna tjäna svensk skogsindustri ännu bättre.

Med nya omlastningsterminaler på plats, varav flera är väderskyddade och spåranslutna, och ännu fler på gång under de närmaste åren, står vi väl rustade att hantera landets viktiga skogsexport. 

Vårt främsta erbjudande till skogsindustrin är linjeutbudet. Vi erbjuder hela världen varje dag. Godset blir aldrig ståendes i hamnen utan kan snabbt skickas iväg till önskad marknad.

  • Linjeutbud som erbjuder hela världen varje dag
  • Direkttrafik till alla delar av Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien samt Nordamerika
  • 80 roroavgångar varje vecka och 20 med containerfartyg
  • 70 tåg trafikerar hamnen varje dag
  • Flera väderskyddade och spåranslutna omlastningsterminaler