Goteborgshamn.se

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

I 400 år har svensk skog lämnat kajerna i Göteborg för vidare export ut i världen. Papper i alla dess former, virke och massa. Nu storsatsar vi för att bli ännu bättre. Målet är att kunna erbjuda svensk skogs- och pappersindustri den bästa och mest hållbara lösningen för en fortsatt framgångsrik svensk export.

Vi har gjort en rad satsningar de senaste åren för att vara fullt rustade att ta hand om alla typer av skogsprodukter. Målet har varit att förenkla, och vi hoppas du kommer att uppskatta resultatet.

Vi erbjuder hela världen varje dag. Genom att samla dina exportvolymer här får du en kostnadseffektiv och hållbar logistiklösning som hjälper dig att växa in i framtiden. Och det är precis det som är meningen med Sveriges största skogshamn.

Göteborgs Hamn AB i samarbete med:
ACL, CLdN, DFDS, Maersk Line, SCI/Freightman, "K"Line, MSC, Stena Line, SOL och Unifeeder.

Som Skandinaviens största hamn är vår absoluta styrka det breda linjeutbudet. Härifrån finns cirka 130 direktlinjer till destinationer världen över. Asien, Röda havet, Nordafrika och Nordamerika är några exempel på marknader som nås enkelt från Göteborg. Förutom direktlinjerna finns en tät trafik till det stora omlastningsnaven i Europa samt en frekvent intraeuropeisk rorotrafik.

Du känner kanske till våra dagliga containerpendlar? De förbinder Göteborgs Hamn med över 25 orter runt om i Sverige och används redan av många företag inom skogsindustrin. Men containerpendlarna är bara en del av hamnens totala tågerbjudande. För dig som hellre vill använda konventionella godsvagnar finns även nya tåglösningar på plats.

I Göteborgs Hamn finns flera dedikerade och väderskyddade terminaler för snabb omlastning av papper och pappersmassa. På senare tid har de kompletterats med terminaler för sågade trävaror. Det innebär att du själv kan bestämma på vilket sätt du vill transportera godset till hamnen: containertåg eller konventionella godsvagnar, lastbil eller trailertåg. Alla möjligheter finns.

Har du export till flera olika marknader? Kanske en kombination av Europa och andra världsdelar? Vi sorterar dina exportprodukter här. Så skicka ditt gods till Göteborg på det sätt som passar just dig. Väl på plats sköter vi omlastningen till rätt lastbärare. Vår goda tillgång på tomma enheter och vårt unika linjeutbud med hög frekvens innebär att ditt gods kommer iväg snabbt. Det betyder i sin tur att du sparar både tid och pengar genom minskad lagerhållning.

Hela världen från samma hamn

Linjeutbudet är vårt främsta erbjudande till dig inom skogsindustrin. Varje vecka har vi direkttrafik till bland annat Asien, Indien, Nordafrika och Nordamerika. Och varje dag kan du välja mellan flera roro- och containerlinjer till marknader som England, Holland, Tyskland, Belgien, Frankrike och övriga delar av Europa.

Hit fraktar vi

Med tåg eller lastbil direkt till Göteborgs Hamn

Hur vill du skicka dina skogsprodukter till Göteborg? Välj det transportsätt som passar dig bäst. Oavsett om du väljer containertåg, konventionellt tåg eller lastbil kan vi ta emot ditt gods och se till att det snabbt och säkert når sin slutdestination var som helst i världen.

Läs mer här

Virke, papper eller pappersmassa?

Vad är viktigast för dig när det gäller hanteringen av dina produkter i hamnen? Stor kapacitet, väderskydd, spåranslutna terminaler eller kanske tillgång på tomma enheter? Eller är det helt enkelt bara bra service och god personlig kontakt?

Läs mer här

Sveriges största skogshamn

Göteborgs Hamn är mycket mer än bara en hamn. Vi är Sveriges största godsnav som tack vare ett unikt läge och hög kapacitet spelar en avgörande roll för svensk export ut i världen. Nu gör vi stora satsningar för att kunna erbjuda ännu smartare och effektivare transportvägar för svenska skogsprodukter.

Läs mer här

Hållbar skogsexport

I Göteborgs Hamn kan du välja mellan flera rederier än i någon annan hamn i hela Skandinavien. Här kan du bekanta dig med några av dem som är redo att skeppa dina skogsprodukter från Göteborg och vidare ut i världen.

Läs mer om samarbetet

ETT PÅLITLIGT ALTERNATIV I TRANSPORTKEDJAN

– Stena Line erbjuder en oslagbar frekvens och kapacitet när det gäller effektiva transporter till Danmark och Tyskland. Från vår terminal i Kiel når man lätt alla delar av Tyskland, Holland men även Verona i Italien via vår tågpendel. Vi jobbar mycket med intermodala lösningar vilket gör våra linjer mer attraktiva.

Fredrik Johansson Shipping Logistics Sales Manager, Stena Line

Stena Line

ETT GLOBALT REDERI MED LOKAL FÖRANKRING

– Som världens nästa största rederi har vi ett globalt nätverk av linjer till alla världsdelar. Historiskt är vi extra starka på medelhavsområdet. Vi uppskattas mycket för vår lokala kundservice i Göteborg. Kunderna tycker att det känns tryggt att få en kontaktperson som är med hela vägen. Vad de får är vår globala kapacitet i kombination med vår starka lokala förankring.

Fredrik Magaji General Manager Commercial Export, MSC

MSC

VI TRANSPORTERAR MYCKET SKOGSPRODUKTER

– Vi har snabba och frekventa transporter till Benelux och övriga delar av Europa. Fem gånger i veckan anlöper vi Zeebrügge i Belgien. Det är en bra hub för att nå övriga delar av Europa och en stor oceanhamn med anslutningar till i princip alla världsdelar. Vår styrka är frekvensen och den snabba tranporttiden från dörr till dörr. Vi transporterar redan mycket skogsprodukter och märker av en ökad efterfrågan.

Emil Holmgren Line Representative, CLdN

CLdN

VI VÄXER SÅ DET KNAKAR

– Vi är det enda rederiet med direktanlöp från Sverige till Nordamerika. Varje vecka avgår fartyg från Göteborg till Nordamerikas östkust vilket ger snabba transittider. Vi är ett flexibelt och personligt rederi. Våra fartyg kan ta all typ av last och vi har stor kunskap inom organisationen. Under 2016 får vi dessutom nya fartyg vilket ökar vår kapacitet och transporterna ännu "grönare".

Anders Ivarsson Commercial Operations Manager, ACL

ACL

FRÅN ENGLAND I VÄST TILL RYSSLAND I ÖST

– Vi har det största nätverket i Nordeuropa från England i väst till Baltikum och Ryssland i öst. Totalt täcker vi in 45 hamnar i västra Europa. Just nu pågår en förändring i branschen. Många letar efter mer kostnadseffektiva och samtidigt hållbara transportlösningar. På längre sträckor är sjöfarten ett kostnadsmässigt mycket bra alternativ. Och när det gäller hållbarhet är det oslagbart.

Ebbe Bisgaard Shortsea Manager, Unifeeder

Unifeeder

VI HAR EN OSLAGBAR FREKVENS

– Med dagliga avgångar till England och Belgien har vi en frekvens som ingen annan matchar. De täta avgångarna gör att bruken kan minska sin lagerhållning och därmed sina kostnader. Vi vet att priset är oerhört viktigt för skogsindustrin, och vi kan bidra till en bra kalkyl. Vi har konkurrenskraftiga sjöpriser även med de nya svavelreglerna.

Niclas Bohlin Senior Sales Manager, DFDS

DFDS

DET SKA VARA ENKELT ATT JOBBA MED OSS

– Vi är mycket starka på Fjärran Östern. Vi har en egen feeder som går varje vecka från Göteborg till vår terminal i Rotterdam. Därifrån har vi dagliga avgångar till stora hamnar i Kina, till exempel Shanghai och Singapore. Dessutom är vi pionjärer med direkttrafik till norra Spanien och Portugal. Vi fokuserar alltid på tillförlitlighet, punktlighet och att det ska vara enkelt att jobba med oss.

Ingmar Källström Sales Manager, K-Line

K-Line

INGEN KAN INDIEN SOM VI

– Vi är det enda containerrederiet som erbjuder direktavgångar från Sverige till Indien. Förutom själva transporten hjälper vi till med kontakter hos myndigheter och andra aktörer - allt för att göra skeppningen så smidig som möjligt för våra kunder. Dessutom har vi möjlighet att anlöpa flera hamnar i Nordafrika och Röda Havet. Vi är väldigt flexibla och skräddarsyr lösningar utifrån varje kunds behov.

Johanna Forslund Export Manager, SCI Freightman

SCI Freightman

VI HAR LÅNG ERFARENHET AV SKOGSINDUSTRIN

– Från Göteborg erbjuder vi två avgångar i veckan - en direktservice till Fjärran Östern och en service med snabb och smidig omlastning till kontinenten. Därifrån erbjuder vi våra kunder ett världsomspännande nätverk. Vi har lång erfarenhet med att arbeta med kunder inom skogsindustrin och kan hantera stora volymer. Smidiga landtransporter i kombination med täta fartygsavgångar gör att vi har ett mycket starkt erbjudande. Vi satsar också på enkel administration och bokning.

Christian Engdahl GENERAL MANAGER SWEDEN SALES, Maersk Line

Maersk Line

Vi skeppar stora volymer skogsprodukter

– Vi har lång erfarenhet av skogstransporter och fraktar årligen cirka 700 000 ton papper från Göteborg till kontinenten.

Ragnar Johansson Managing Director, Svenska Orient Linien AB

Svenska Orient Linien AB

Intresserad av att frakta trä via Sveriges största skogshamn?

Vill du veta mer om Sveriges nya skogshamn?

Kontakta oss