Göteborgs Hamn AB - Startsida

Vändning för Göteborgs hamns ålgräsodlingar

10:40 - 06 nov 2020 / Pressmeddelande

Efter en rad tester utan framgång har Göteborgs Hamn AB nu lyckats med att få ålgräsplanteringar att växa och föröka sig. Med de goda resultaten och de nya rönen kring det outforskade området ålgräs ska projektet nu skalas upp.

Varje enskild ålgräsplanta hanteras för hand av dykare. Foto: Marine Monitoring.

Ålgräsängar fungerar som skydd och lekplats för flera fiskarter, samtidigt som det bidrar till att förbättra vattenkvaliteten och skyddar stränder mot erosion. Men övergödning, överfiske och exploatering i kustområdena har inneburit att många ålgräsängar försvunnit.

– Det finns ingen exakt vetenskap kring hur man återplanterar ålgräs, så vi har fått prova oss fram under flera års tid. Därför är vi såklart väldigt glada över att ha kommit så här långt och har en idé om hur vi ska komma vidare. Inte minst är det roligt att kunna bidra med kunskap på det här området där det råder brist på kunskap, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB.

Provplanteringar påbörjades redan under sommaren 2018 i Göteborgs norra och södra skärgård genom att man flyttade ålgräs från en donatoräng till nya platser som bedömdes ha lämpliga förutsättningar. Planteringarna tog sig dock inte och man bestämde sig för att genomföra nya provplanteringar under sommaren 2019.

Stort genombrott
Nu har de nya planteringarna inventerats och resultaten som just sammanställts är glädjande för Edvard Molitor och Göteborgs Hamn AB.

Inventeringarna visar på stark tillväxt i ålgräsplanteringarna.

– Det har tagit sig väldigt bra på flera av våra provplanteringar där tillväxten på sina håll varit tiofaldig. Det är ett stort genombrott. Framförallt för oss, men också för hela forskningsområdet kring ålgräs generellt där kunskapen är bristfällig, säger Edvard Molitor.

Vad är det då som lett till att man lyckats bättre nu än tidigare? Enligt Edvard Molitor är det flera faktorer i planteringsmetodiken som förändrats genom projektets gång som nu gett resultat.

– Vi har experimenterat med olika planteringsdjup, täthet och storlek på planteringarna. Det vi tror är att framförallt storleken på planteringarna har betydelse. Ålgräset skyddar varandra och ju större planteringarna är, desto mindre är risken att planteringarna förstörs av yttre faktorer som stormar, makroalger eller fritidsbåtstrafik, säger Edvard Molitor.

Uppskalning
Än så länge har 4300 kvadratmeter ålgräsängar planterats, men nu ska projektet skalas upp ytterligare. Det i sig innebär utmaningar – både när det gäller att hitta lämpliga platser för större planteringar, och inte minst i logistiken kring själva planteringen.

– Varje enskild ålgräsplanta planteras för hand av dykare, vilket gör att det är väldigt tidskrävande. Ju mer vi skalar upp projektet, desto fler dykare kommer vi att behöva, så vi letar olika lösningar tillsammans med våra experter från Marine Monitoring, men det kommer att bli klurigt, säger Edvard Molitor.

Kompensationsprojekt
Planteringen av ålgräsängar görs i samband med uppförandet av en ny hamnterminal i Göteborgs hamn. I tillståndet för byggnationen är Göteborgs Hamn AB ålagt att tillskapa 1,7 hektar ålgräsängar som kompensation för det ålgräs som försvinner i samband med byggnationen. Kompensationen görs enligt en plan som hamnbolaget lagt upp i samråd med Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny elanslutning minskar koldioxidutsläppen i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn redo för brexit

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Viktig milstolpe för Skandiaporten i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln