Göteborgs Hamn AB - Startsida

Tysk fregatt besöker Göteborgs hamn

16:12 - 02 mar 2023 / Pressmeddelande

Den 2 mars cirka klockan 10 anlöper det tyska örlogsfartyget Baden-Württemberg Stigbergskajen i Göteborgs hamns innerhamn. Fartyget är på en så kallad ”friendly visit” för att för att underhålla vänskapsbanden mellan de svenska och tyska försvarsmakterna.

Baden Würtenberg på plats vid Stigbergskajen. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Örlogsfartyget är av typen fregatt, togs i drift 2013 och var då den första i sitt slag. Utmärkande för Baden Württenberg-klassen som fartyget tillhör är dess höga deplacement (en viktangivelse för främst örlogsfartyg) på 7200 ton, vilket är en av de högsta för aktiva fregattfartyg i världen idag.

Fartyget kommer att ligga vid Stigbergskajen under fram till den 6 mars klockan 10 då fartyget lämnar hamnen. Under liggetiden har fartyget inte möjlighet att koppla upp sig till landel, vilket innebär att det kommer att behöva köra sina hjälpmaskiner under vistelsen.

Dock kommer användning av hjälpmotorer och fläktar att begränsas så mycket som möjligt för att minimera både luftutsläpp och bullerstörningar.

- Vi försöker i möjligaste mån undvika att anvisa centralt belägna kajplatser för denna typ av fartyg som inte kan koppla el och i stället förlägga dem i ytterhamnarna. Denna gång var det dock inte möjligt på grund av trafiksituationen, säger Erik Waller, vice hamnkapten på Göteborgs Hamn AB.

I slutet av april kommer övningen Aurora 23 att genomföras över hela landet, bland annat på Västkusten, med ett stort deltagarantal av personal från bland annat armén, marinen och flygvapnet, såväl som enheter från andra länder. Baden-Württembergs besök i Göteborgs hamn är dock inte kopplat till övningen.

Anlöpet kommer inte att ha någon påverkan på fartygstrafiken i hamnen i övrigt.

Fakta: Baden-Württemberg
Längd: 149,8 m
Bredd: 18,8 m
Djupgående: 6,4 m
Planerad förtöjning: 3 mars kl. 10
Planerad losskastning: 6 mars kl. 10

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nytt besök av tysk fregatt i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

DFDS sätter 20 ellastbilar i trafik i Göteborg

Läs hela artikeln