Göteborgs Hamn AB - Startsida

Transportjättarna går ihop för att göra Nordens största hamn fossilfri

09:56 - 04 feb 2021 / Pressmeddelande

För att öka takten i omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ, inleder nu Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Målet är att reducera de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030.

En miljon lastbilar och 6000 fartyg trafikerar Göteborgs hamn varje år. Nu ska den fossilfria omställningen i hamnen accelereras. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Handel och transport av gods och varor bygger välfärd och är helt avgörande för att samhället ska fungera och utvecklas. Samtidigt är transportbranschen ett komplext system med olika transportslag och mängder av aktörer som tillsammans står inför stora klimatutmaningar.

– Ingen enskild aktör har alla svar. Det krävs samverkan och vi är väldigt glada att ha kunnat samla två av världens största lastbilstillverkare och världens största färjerederi kring det här initiativet. Med vår samlade kompetens, bredd och tyngd kan vi göra stor skillnad, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

I ”Tranzero Initiative” som man valt att kalla initiativet, är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55 000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år. Initiativet omfattar också elektrifiering av sjötransporter.

De samverkande bolagen kommer att göra en rad sammankopplade åtgärder som bidrar till att påskynda en omställning av transportsektorn till fossilfria alternativ. Arbetet har inletts med behovsanalyser och kartläggningar av godsflöden för att kunna erbjuda marknaden rätt produkter och skapa en infrastruktur för drivmedel som stöttar utvecklingen.

Göteborgs Hamn AB ska etablera nödvändig infrastruktur och tillgång till alternativa fossilfria drivmedel för tunga fordon som exempelvis el, HVO, biogas och vätgas. Volvokoncernen och Scania ska ha kommersiella erbjudanden av tunga fordon till sina kunder som möjliggör att landtransporterna på sikt kan bli fossilfria i linje med hamnens ambitioner. Stena Line å sin sida garanterar att nya fossilfria fartyg sätts in på Göteborg-Fredrikshamnslinjen före 2030 och går nu från vision till verklighet med det eldrivna fartygskonceptet Stena Elektra.

Välkomnas av regeringen
Initiativet välkomnas av den svenska regeringen och är helt i linje med regeringens ambition att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Initiativtagarnas vd:ar är också medlemmar av den elektrifieringskommission som tillsattes av Infrastrukturminister Tomas Eneroth under hösten.

En grundförutsättning för omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen är att staten stöttar de företag som behöver uppgradera sina fordonsflottor. Det genom exempelvis riktade bidrag eller subventionerade laddstationer och fossilfria drivmedel, som till exempel det stöd som nu finns för regionala elektrifieringspiloter under 2021 och 2022.

– Vi har en god dialog med regeringen kring utmaningen och har samma målbild. Transportsektorn behöver växla bort från sitt fossilberoende och med Tranzero Initiative tar vi gemensamt ett stort steg för att realisera den omställningen, säger Elvir Dzanic.

Presskonferens 4 februari kl. 13:15
Initiativet presenteras vid en webbsänd presskonferens i Göteborgs hamn av Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen, Henrik Henriksson, vd för Scania och Niclas Mårtensson, vd för Stena Line.

För möjlighet att ställa frågor under presskonferensen som journalist, behöver den följas (via Teams) på denna länk.

För att följa presskonferensen passivt, följ via denna länk. 

Individuella intervjuer efter presskonferensen görs i mån av tid. Föranmäl intresse via pressansvarig Stefan Strömberg, stefan.stromberg@portgot.se. (Inkludera ditt telefonnummer och vem/vilka du vill prata med i mailet.)

Bilder och video från presskonferensen kommer att tillgängliggöras kort efteråt på denna sida.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

DFDS sätter 20 ellastbilar i trafik i Göteborg

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Nu prioriteras ellastbilar i containerterminalen i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln