Göteborgs Hamn AB - Startsida

Trafiken i gång på ny containerlinje mellan Göteborgs hamn och Island

13:05 - 06 apr 2023 / Pressmeddelande

Under torsdagsmorgonen seglade rederiet Samskips fartyg Helgafell från APM Terminals kortsjöterminal i Göteborgs hamn för första gången. Från och med nu når trafiken hamnen varje vecka för att seglar vidare till Färöiska Runavik och Reykjavik på Island, för att fyra dagar senare anlända i Rotterdam.

Samskips containerfartyg Helgafell på väg att lägga till vid APM Terminals kortsjöterminal i Göteborgs Hamn. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Det nya anlöpet innebär inte bara en livlina mellan Island och Sverige, utan utgör även startskottet för ett konkurrenskraftigt och hållbart kortsjöerbjudande från Nordens största containerhamn till kontinenten. Det är mycket glädjande att vårt arbete med att skapa förutsättningar för välfungerande intraeuropeisk trafik från APM Terminals Gothenburg har gett resultat och vi är redo att möta framtida behov, säger Brian Bitsch, kommersiellt ansvarig på APM Terminals.

Trafiken utgör en viktig försörjningskanal för Island där allt från fordon till konsumtionsvaror såsom elektronik, livsmedel, kläder, läkemedel och möbler importeras via Samskip. Exporten kommer att bestå av fisk och fiskprodukter, vilket utgör cirka 40 procent av värdet på Islands varuexport. Andra viktiga exportvaror är bland annat aluminium och kieseljärn.

Samskip är en nederländsk logistikaktör med fokus på intraeuropeisk trafik inom alla transportslag. Huvudkontoret ligger i Rotterdam men bolaget grundades på Island 1990. Sedan dess har verksamheten vuxit kontinuerligt med ett nätverk som nu sträcker sig över 26 länder. För Islands del står Samskip för transporterna av cirka 40 procent av landets totala utrikeshandel.

– Vi är glada över att lösningen har kommit till stånd och vi ser tydliga vinster med att anlöpa APM Terminals i Göteborg. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder det omfattande järnvägsnätet från APM Terminals Gothenburg till det svenska inlandet. Sjöfart i kombination med järnväg är det absolut mest klimateffektiva sättet att frakta containers och just hållbarhet är ett av de viktigaste fundamenten i vår verksamhet, säger Kenn Mellgren, Operations Manager på Samskip.

Med den nya containerlinjen kan ytterligare direktdestinationer läggas till Göteborgs hamns växande linjeutbud vilket stärker hamnens roll som garanten för näringslivets access till omvärlden.

– Vi är mycket glada att trafiken nu är i gång och att uppstartsfasen fungerat bra tack vare gott samarbete mellan Samskip och hamnens aktörer. Det är glädjande vi nu kan erbjuda Island och Färöarna i det totala destinationsutbudet för hamnens kunder, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB.

Omlastning, samlastning, mellanlagring och containerisering av godset kommer att ske på lager- och terminalbolaget Mimabs järnvägsanslutna terminal i Göteborgs hamn. För Mimab, som sedan tidigare främst hanterar skogsprodukter, stål och projektlaster, innebär hanteringen av Islandsgodset en breddning av verksamhetens erbjudande.

– Det blir en ny möjlighet för oss med den mix av gods som ska skeppas till och från Island via Samskip. Men vi har bra förutsättningar på terminalen och har haft ett otroligt bra samarbete med Samskip inför trafikstarten. Det gör att vi kommer att klara detta galant, säger Dennis Alfredsson, operativ chef på Mimab.

Samskips fartyg Helgafell anlöpte på onsdagseftermiddagen och lämnade Göteborgs hamn vid klockan 06 på torsdagsmorgonen för vidare segling mot Färöarna och Island via Århus.

Samskips slinga i sin helhet:

Göteborg-Århus-Runavik-Reykjavik-Grundartangi-Vestmannaeyjar-Runavik-Rotterdam-Cuxhaven-Göteborg

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tecknar systerhamnsavtal med kinesisk storhamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Nu prioriteras ellastbilar i containerterminalen i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ny containerlinje kopplar ihop Göteborgs hamn och Island

Läs hela artikeln