Terminalflytt ledde till renare luft och kortare köer i Göteborg

13:50 - 18 dec 2018 / Pressmeddelande

I dagarna firade Arken kombiterminal i Göteborgs hamn i ett år i drift. Terminalen binder ihop sjö-, väg- och järnvägstrafik på ett nytt sätt som lett till en effektivare och tillförlitligare logistik, renare luft och mindre lastbilstrafik i centrala Göteborg.

Arken kombiterminal har högre kapacitet än den gamla terminalen, ligger närmare industrin och har en bättre anpassad väginfrastruktur till och från terminalen. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Det är på det 65 000 kvadratmeter stora terminalområdet i anslutning till roro- och containerterminalerna i ytterhamnen som containrar och trailers numera lastas om mellan lastbil och tåg för vidare distribution till och från företag och industrier runt om i Sverige.

Terminalflytten från centrala Göteborg ut till hamnen har många fördelar. Den nya terminalen har en högre kapacitet, ligger närmare industrin och har en bättre anpassad väginfrastruktur till och från terminalen. Nu slipper också fler än 100 lastbilar om dygnet ta sig igenom centrala Göteborg vilket innebär effektivare transporter, mindre kväveoxider i luften och kortare köer. Terminalen ger också ett samspel mellan sjö-, väg- och järnvägstrafik som inte varit möjligt tidigare.

Texten fortsätter under videon.

– Den första veckan var väldigt tuff, men sedan dess har vi haft ordning och reda och vi har har fått iväg tågen i tid. Så jag tycker att vi fått terminalen att fungera väldigt bra, säger Patrik Theander, terminalchef på Sandahls Goods & Parcel AB som skött driften av Arken kombiterminal sedan starten.

Arken kombiterminal är cirka 65 000 kvadratmeter stor och har sju järnvägsspår kopplade till terminalen. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Nya dubbelspår ökar tillförlitligheten
Under året har också Hamnbanan, den godstågbana som leder in i hamnen och till kombiterminalen, fortsatts byggas ut till dubbelspår. En viktig deletapp var exempelvis dubbelspåriga Marieholmsbron som invigdes redan under 2016. Nyligen började ytterligare en sträcka, Pölsebo-Skandiahamnen, trafikeras med dubbelspår. Det är två av flera åtgärder på Hamnbanan som kraftigt ökat tillförlitligheten i systemet.

– Men utöver ett bra geografiskt läge och en god infrastruktur måste också hanteringen på terminalen fungera effektivt, och det har operatören klarat av på ett mycket bra sätt under året. Man har visat att helhetskonceptet fungerar, och därmed ökar också intresset. Vi märker att fler och fler aktörer vill nyttja terminalen och det är kul att se, säger Stig-Göran Thorén, järnvägsansvarig på Göteborgs Hamn AB.

Fakta: Arken kombiterminal
Terminalområdet är cirka 65 000 kvadratmeter stort med sju järnvägsspår. Anläggningen är elektrifierad. Den ligger i anslutning till roroterminalerna (roro betyder roll on roll off och innebär gods som rullas av och på fartygen med trailrar). Förutom inrikes tåg går även tåg till Europa. Man räknar med att närmare 100 000 enheter ska ha bytt transportslag i terminalen när året är slut.

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

TROTS COVID-19 – GÖTEBORGS HAMN ÄR FORTSATT ÖPPEN

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamns hantering av Coronaviruset

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamns kunder allt nöjdare med hamnen

Läs mer