Göteborgs Hamn AB - Startsida

Terminal får ny operatör i Göteborgs hamn

10:48 - 02 nov 2022 / Pressmeddelande

Nu får en av Göteborgs hamns terminaler en ny driftsoperatör. Det när järnvägs- och lastbilsterminalen Arken kombiterminal i Ytterhamnarna framöver kommer att driftas av terminalbolaget Gothenburg Roro Terminal. Det nyligen tecknade arrendeavtalet träder i kraft den 11 december och gäller i tre år framåt.

Arken Kombiterminal i Göteborgs hamn. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Arken kombiterminal är ett 65 000 kvadratmeter stort terminalområde i anslutning till hamnens container- och roroterminaler. På terminalen sker omlastning av containrar eller trailers mellan fartyg, tåg och lastbil för vidare transport in i landet eller ut i världen. Med sina sju järnvägsspår och en total spårlängd på 3,360 meter är terminalen främst fokuserad på att hantera järnvägstrafik.

Från och med den 11 december kommer driften att tas över av en sedan tidigare väletablerad aktör i hamnen – Gothenburg Roro Terminal. Bolaget driver hamnens största roroterminal sedan 2012, där majoriteten av hamnens cirka 600 000 roroenheter hanteras varje år. Roroterminalen har bland annat 16 avgångar i veckan till Storbritannien och flera av de stora godsnaven i Centraleuropa. Roroterminalen och Arken kombiterminal ligger i direkt anslutning till varandra.

– Det finns många nya möjligheter som kommer att kunna realiseras i och med det här – inte minst när Arkens koppling till den intraeuropeiska rorosjöfarten blir tydligare. Exempelvis kommer vi att kunna koppla på terminalens omfattande järnvägstrafik från Norrland till den kommande gröna sjöfartskorridoren via Gent, för vidare järnvägstransport till Turkiet, säger Maria Franksen, VD för Gothenburg Roro Terminal.

Terminalen är av open access-typ, och med en totalkapacitet på 90 000 enheter per år finns fortfarande möjlighet att hantera ytterligare gods.

– Det finns ett växande intresse att köra tåg till Arken Kombiterminal och det nya avtalet med Gothenburg Roro Terminal kommer möjliggöra en fortsatt framgång för den intermodala trafiken i Göteborgs hamn. Arken Kombiterminals läge och närhet till roroterminalen är en stor fördel som nu kan nyttjas ännu effektivare av hamnens kunder och partners, säger Jill Söderwall, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

100 lastbilar färre per dygn i centrum
Arken kombiterminal är relativt ny i Göteborgs hamns terminalutbud. Den driftsattes vid årsskiftet 2017/2018 och ersatte då en tidigare terminal i Gullbersvass. Omlokaliseringen har inneburit stora fördelar i form av högre kapacitet, ett bättre geografiskt läge i förhållande till industrin och en bättre anpassad väginfrastruktur till och från terminalen. I och med flytten kunde cirka 100 lastbilar om dygnet flyttas från centrala stan, vilket lett till både kortare köer och mindre utsläpp i området.

Arken kombiterminal har sedan starten för fem år sedan driftats av Sandahls Logistik.

Fakta: Arken kombiterminal
Arken Kombiterminal är Europas modernaste kombiterminal, med en yta om cirka 65 000 kvadratmeter, inklusive vädersjyddade ytor. Terminalen har sju järnvägsspår och anläggningen är elektrifierad. Den ligger i anslutningen till roroterminalerna (roro betyder roll on roll off och innebär gods som rullas av och på fartygen med trailrar). Terminalen kan hantera 90 000 enheter (container/trailer/växelflak) per år.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nytt besök av tysk fregatt i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

DFDS sätter 20 ellastbilar i trafik i Göteborg

Läs hela artikeln