Göteborgs Hamn AB - Startsida

Tätare avgångar och dubblad kapacitet för järnvägstransporter mellan Göteborgs hamn och Piteå

11:21 - 15 dec 2021 / Pressmeddelande

­Nu utökas järnvägspendeln mellan Göteborgs hamn och Piteå, från en till två avgångar per vecka. Pendeln ger stora koldioxidbesparingar och närmare en veckas kortare transporttid.

Fördelarna med järnvägen gör att efterfrågan på tågpendlar till norra Sverige har ökat. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Det finns ett stort intresse från branschen, vilket har gjort att lösningen har sålt sig själv. Det märks att järnvägspendel ligger rätt i tiden med dess miljöfördelar, säger Nikolas Rowland, VD på speditionsbolaget First Row Shipping & Logistics AB som är ansvarig för utökningen.

Tågpendeln mellan Göteborgs hamn och Piteå togs i bruk i april 2021. Nu utökas pendeln, med ytterligare en avgång per vecka. Detta innebär en dubblerad kapacitet – numera tar pendeln 144 containrar (TEU*) per vecka. Jämfört med en feederlösning genom Östersjön reduceras koldioxidutsläppen med 87 procent** och transporttiden blir uppemot en vecka kortare.

Fördelarna med järnvägen gör att efterfrågan på tågpendlar till norra Sverige har ökat. First Row Shipping & Logistics AB ser därför potential för att sätta ett tredje tåg i bruk redan under början av 2022.

– Det finns ett stort Göteborgsfokus inom containertransport och det har kommit många förfrågningar efter tåglinjer även till andra orter med Göteborgs hamn som knutpunkt, säger Nikolas Rowland.

Genom att transportera gods med järnvägspendeln kan det effektivt koordineras efter avgående fartyg och därigenom kan containrarna omsättas snabbt. Efter den 140 mil långa resan från Piteå rullar tågen direkt in på containerterminalen i Göteborgs hamn som opereras av APM Terminals. Där kan lasten lyftas direkt på fartyg för vidare transport ut i världen.

Idag går cirka 60 procent av containergodset på tåg till eller från hamnen på landsidan. Med målet att öka tågvolymerna kraftigt på både container och trailer har Göteborgs Hamn AB gjort ett flertal olika investeringar för att underlätta tågtrafiken till och från hamnen för hela Sveriges näringsliv.

Bland järnvägsinvesteringarna i hamnen de senaste åren är den spåranslutna omlastningsterminalen Sveaterminalen viktig såväl som Arken kombiterminal. Hamnbanan byggs nu ut till dubbelspår som kommer att vara klart 2023.

– Detta gör att hela godsnavet i Göteborgs hamn kommer att vara starkt rustad för ökade volymer. Att detta ligger rätt i tiden visar den snabbt växande Piteåpendeln tydligt, samtidigt som det är fler terminaler på gång att ansluta sig till Railport-systemet, säger Antti Laakso Senior Manager Logistics Development på Göteborgs Hamn AB.

* En TEU motsvarar en tjugofotscontainer.

** Källa: IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nu prioriteras ellastbilar i containerterminalen i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ny tågpendel mellan Göteborgs hamn och Rosersberg

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Bästa novembersiffran någonsin för containervolymerna i Göteborgs Hamn

Läs hela artikeln