Göteborgs Hamn AB - Startsida

"Svensk logistikförsörjning måste framtidsäkras"

14:50 - 18 mar 2021 / Pressmeddelande

Fredagen den 19 mars deltar näringsminister Ibrahim Baylan – tillsammans med tunga representanter för globala rederier och varuägare i Sverige – i ett möte anordnat av Göteborgs Hamn. Syftet är att diskutera vilka satsningar som krävs i hamnen och i det svenska logistiksystemet för att stärka svensk konkurrenskraft.

- Välkommen på digital pressträff om Göteborgs hamns roll för Sveriges utrikeshandel fredag 19 mars kl 14.10. -

– Den senaste tiden har svenska företag påverkats av globala störningar i logistiksystemen till följd av coronapandemin. Nu samlar vi centrala aktörer i det globala logstiksystemet för att gemensamt diskutera den rådande situationen tillsammans med ministern. Vi behöver titta på vad vi kan göra för att påverka situationen och mildra effekterna för svensk handel, säger Elvir Dzanic, VD för Göteborgs Hamn AB.

Tillsammans med lokala samt globala aktörer har Göteborgs hamn genomfört åtgärder som fått viss effekt, men det krävs större grepp för att komma till bukt med den rådande situationen.

– För att säkra svensk konkurrenskraft måste vi få fler rederier och fler oceangående anlöp till Sverige. Med fler anlöp samt direktanlöp stärks robustheten i logistiksystemen, tillgången på tomcontainers blir stabilare och risken minskar att gods blir stående på kajen i exempelvis Kina på väg till Sverige. Kort sagt ger det ett effektivare, mer tillförlitligt transportsystem, säger Elvir Dzanic.

Stora investeringar på gång – men fler krävs
Genom Göteborgs hamn går idag 30 % av Sveriges import och export och över hälften av alla containerfrakter. Här kan världens största oceangående fraktfartyg anlöpa hamn och inom några år är Skandiaporten klar och farleden fördjupad till 17,5 meter. Det är en av många satsningar som krattar manegen för hamnens fortsatta hållbara utveckling och tillväxt.

Vidare genomför hamnen en genomgripande digitalisering, viket är en nyckelfaktor för snabb godsgenomströmning då anlöpstiderna kan förkortas avsevärt. En annan del är en stor utbyggnad av moderna, hamnnära logistiklager som gör att importcontainrar snabbt kan sättas tillbaka in i exportsystemet. Även våra satsningar på effektiva omlastningsterminaler bidrar till att systemet optimeras.

– Vi har flera viktiga investeringar som är både beslutade och påbörjade som bidrar till ett effektivare, miljövänligare transportsystem. Men vi får inte nöja oss där. Vi behöver hitta fler sätt att stärka logistiksystemet där containeromsättning är en viktig del här och nu. Jag ser fram emot diskussion med ministern och avgörande aktörer i transportsystemet som alla sitter på olika verktyg och idéer som kan ta logistiksverige framåt.

Om presskonferensen:

Fredag den 19 mars, mellan kl 14.10 och 14.30, kommer Göteborgs hamn att hålla en digital presskonferens efter mötet med Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister. På presskonferensen finns möjlighet att ställa frågor till VD och styrelseordförande på Göteborgs Hamn AB samt två representanter för globala containerrederier, se nedan. 

DELTA: Klicka här för att delta på presskonferensen


Deltagare på presskonferensen är:

Elvir Dzanic, VD, Göteborgs Hamn AB
Tele: +46 (0)722-55 81 36
E-post: elvir.dzanic@portgot.se

Cecilia Magnusson (M), Styrelseordförande Göteborgs Hamn AB
Tele: +46(0)703-76 06 67
E-post: cecilia.magnusson@portgot.se

Birna Ödefors, Area Managing Director Scandinavia, Maersk
Tele: +46 (0)766-41 01 10
E-post: birna.odefors@maersk.com

Wilhelmina Lund, Managing Director, OLA Overseas Liner Agencies AB - Yang Ming
Tele: +46 (0)737-20 57 13
E-post: wilhelmina.lund@overseas.se

För pressfrågor, kontakta:
Cecilia Lööf, Head of Marketing & Communications, Göteborgs Hamn AB
Tele: +46(0) 739-50 32 97
E-post: cecilia.loof@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Kortsjöterminal på gång i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Störst blir större – Göteborgs hamn tar marknadsandelar

Läs hela artikeln