Största containertappet någonsin i Göteborgs Hamn

11:58 - 12 jan 2018 / Pressmeddelande

2017 blev det svagaste året någonsin på containersidan i Göteborgs Hamn med en minskning på hela 19 procent. Det visar en färsk sammanställning över godsvolymerna 2017. Ändå ligger den totala godsvolymen kvar på strax över 40 miljoner ton. Det tack vare goda resultat i övriga godsslag som i flera fall gjort rekordresultat.

Arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamns containerterminal satte prägel på hamnens volymer för helåret 2017.

Den absolut största delen av Sveriges utrikeshandel sker med sjöfart. När det gäller handel med länder utanför Europa är det vanligast att varorna fraktas på containerfartyg. I Göteborgs Hamn, som är Skandinaviens största, hanterades 644 000 containrar (tjugofotscontainrar) under 2017. Det är en minskning med 19 procent jämfört med 2016.

– Detta är ett tapp vi inte varit i närheten av tidigare i hamnens historia, och det i ett läge där containerhandeln ökat globalt under året. Det är svårt att med ord beskriva allvaret i situationen, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

Den arbetsmarknadskonflikt som pågår mellan Hamnarbetarförbundet och terminaloperatören APM Terminals Gothenburg präglade delvis volymerna för 2016, men har satt störst avtryck under 2017.

– Vi hoppades på en återhämtning under slutet av året då inga stridsåtgärder skett sedan i somras, men så blev inte fallet. Budskapet från varuägarna är tydligt, det latenta konflikthot som råder i containerterminalen gör att de inte kommer tillbaka utan en långsiktig lösning som ger en tillförlitlig godshantering över tid, säger Magnus Kårestedt.

Totala godsvolymerna oförändrade
Trots de låga containervolymerna ligger Göteborgs Hamns totala volymer kvar på samma nivå som under 2016.

– Det beror främst på att det skeppats rekordmånga bilar via hamnen, men också tack vare de starka resultaten i våra roroterminaler*, säger Magnus Kårestedt.

Det blev ett rekordår för hanterade bilar i hamnen.

Starkt år för nya bilar
Under 2017 passerade totalt 295 00 nya bilar kajerna i Göteborgs Hamn. Det är en ökning med hela 20 procent jämfört med året innan och den högsta noteringen sedan finanskrisen 2008. Ökningen innebär också att Göteborgs Hamn numera är Sveriges största bilhamn. En starkt bidragande faktor är den fortsatt ökade exporten av Volvobilar.

Gods på trailer ökar
Rorofrakterna ökade för tredje året i rad. Totalt fraktades 593 000 roro-enheter, vilket är en ökning med tio procent jämfört med 2016.

Energiprodukterna flödar
Totalt hanterades 24 miljoner ton olja och energiprodukter under 2017. Det är en minskning med en procent jämfört med rekordåret 2016. Vore det inte för ett planerat underhållsstopp i ett av hamnens raffinaderier skulle man passerat 2016 års siffror, som var de bästa i hamnens historia på energisidan.

Göteborgs Hamns volymer 2017

 

Jan-dec 2017

Jan-dec 2016

Jfr % Jan-dec

Container, (TEU**)

644 000

798 000

-19%

Ro/ro-enheter

593 000

538 000

10%

Nya bilar

295 000

246 000

20%

Olja, mTon

23,5

23,7

-1%

Passagerare

1 733 000

1 708 000

2%

Kryssningsanlöp

40

34

18%

Totalt, mTon

40,8

40,9

0%

 * Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas med fartyg inom och utanför Europa.

** Tjugofotscontainrar

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Terminalflytt ledde till renare luft och kortare köer i Göteborg

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Årets sista kryssningsfartyg anlöpte Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Ny VD skall rekryteras till Göteborgs Hamn AB – Magnus Kårestedt lämnar i maj 2019

Läs mer