Göteborgs Hamn AB - Startsida

Störst blir större – Göteborgs hamn tar marknadsandelar

08:33 - 24 mar 2021 / Pressmeddelande

Göteborgs hamn är Sveriges i särklass största containerhamn. Nu har man växt sig ännu större i förhållande till andra hamnar både i Sverige och Europa. Det visar nyligen publicerad volymstatistik från Sveriges Hamnar och myndigheten Trafikanalys.

Göteborgs hamns containerterminal i Skandiahamnen. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs hamn ökade containervolymerna med 0,5 procent under 2020, samtidigt som nyligen sammanställd statistik från Sveriges Hamnar visar att de totala volymerna genom svenska hamnar gick ner med en procent.

Göteborgs hamn fortsätter därmed att växa på den svenska marknaden. I Sverige hanterades 1,6 miljoner tjugofotscontainers (TEU) totalt under förra året. Av dessa hanterades drygt 770 000, eller 48 procent, i Göteborgs hamn. Det innebär det att Göteborgs hamns marknadsandel ökade med en procentenhet jämfört med 2019.

– I och med Corona har det varit ett osäkert år för väldigt många branscher, där Göteborgs hamn lyckats stå för trygghet och kontinuitet för kunderna. Vi har hållit öppet genom hela perioden, anlöpen har varit stabila och rederierna har prioriterat Göteborg. Även järnvägsoperatörerna har gjort ett jättejobb där vi lyckats öka andelen järnvägsburet containergods ytterligare. Hamnen totalt sett står för en tillförlitlighet som jag är väldigt stolt över, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs hamn har också en jämn balans mellan import- och exportvolymer vilket innebär att importerade containrar snabbt kan tömmas och användas för export och vice versa, något som gjort att den globala containerbrist som råder i världen varit relativt skonsam i Göteborg. Fördjupade samarbeten och kampanjer med hamnens inlandsterminaler har även det mildrat bristen på tomcontainers för den svenska marknaden.

Stabil ekonomi grund för fortsatta investeringar
Även ekonomiskt har det varit ett stabilt år för hamnen som kunnat fortsätta genomföra påbörjade investeringar. Omlastningsterminalen Sveaterminalen är ett exempel på färdigställda projekt, medan farledsfördjupningsprojektet Skandiaporten och nya terminalbygget Arendal 2 är exempel på uppstartade investeringar där man kunnat hålla uppe tempot även genom pandemin.

– Vi har stärkt vår balansräkning under året, bland annat genom att minska vårt framtida lånebehov. Det ger oss möjlighet att nu fortsätta våra satsningar på miljö, digitalisering och andra kundvärden som gör att gods kan transporteras på ett ännu effektivare och miljövänligare sätt framöver, säger Elvir Dzanic.

Även i ett internationellt perspektiv har Göteborgs hamn klarat sig väl under året, där många av de andra internationella storhamnarna minskat kraftigt i volym. De 15 största hamnarna i Europa minskade i snitt 2,8 procent i containervolym under 2020.

– Vi är väldigt glada att vi kan stå för en grundstabilitet för svensk industri. Det är tråkigt att se när andra har det tufft, men samtidigt blir jämförelsen en indikation på att vi gör någonting – kanske till och med det mesta – rätt här i Göteborg, säger Elvir Dzanic.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Kortsjöterminal på gång i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

"Svensk logistikförsörjning måste framtidsäkras"

Läs hela artikeln