Göteborgs Hamn AB - Startsida

Stora vinster med samverkan kring CCS

08:49 - 27 apr 2021 / Pressmeddelande

Genom samverkan kan Göteborgsregionens företag nå klimatmålen snabbare, men det kommer att innebära investeringar i mångmiljardklassen. Det visar den förstudie som CinfraCap nu presenterat om en gemensam infrastruktur för transport av koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning.

Förstudien av projekt CinfraCap är nu klar och har skickats in till Energimyndigheten. Bild: Göteborgs Hamn AB.

CinfraCap är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB. Projektet har fokus på själva transporten av infångad koldioxid från respektive verksamhet ner till hamnen, hur den kan göras både kostnadseffektivt och klimatsmart. I förstudien, som projektet tagit fram med hjälp av COWI, presenteras möjligheterna till en gemensam logistik- och infrastrukturlösning. Här finns förslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in, hur mellanförvaring ska ske innan lastning, vilka tillstånd som måste fram och vilka risker som finns. Det finns även förslag på affärsmodell, som kan vara till stor hjälp för liknande projekt på andra orter i Sverige.

Projektet har potential att - bara från parternas anläggningar - kunna lagra cirka 2 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar 75 procent av utsläppen från inrikes transporter i Västra Götalandsregionen. Infrastrukturen är dessutom tänkt att vara öppen för alla via tredjepartsanslutning vilket ger ytterligare potential för mängden hanterad koldioxid per år.

– Detta är en unik lösning som Göteborg och Sverige kan bli först i världen med. Det finns stora fördelar med att samarbeta för att bygga infrastruktur för koldioxid, och nu vet vi att en storskalig satsning på CCS (Carbon Capture and Storage) i Västsverige är möjlig. Men det är ett mycket kostsamt projekt att genomföra och här krävs stöd från stat och myndigheter samt ekonomiska incitament för att säkra investeringsviljan, säger projektledare Karin Lundqvist från Preem.

Slutrapporten har skickats till Energimyndigheten, som genom sin klimatsatsning Industriklivet finansierat halva kostnaden av projektet, och finns därmed tillgänglig för alla som vill ta del av den. Parterna kommer nu att fortsätta diskussionerna kring samarbetet för att se på möjligheterna till en realisering. Detta omfattar då, utöver teknik, bland annat kommersiella förutsättningar liksom nödvändiga regelverk som omgärdar CCS/Bio-CCS.

Fakta: CinfraCap
CCS, CarbonCapture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. I CinfraCap vill parterna ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala. Samtidigt vill man se till att kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs. Grundtanken är att kunna investera i ett system som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja. CinfraCap kompletterar flera pågående forsknings- och demonstrationsprojekt, som till exempel projekt inom satsningen Klimatledande processindustri, Preem CCS och ZEROC, samt även NorthernLights, som är ett pågående fullskaleprojekt för lagring av koldioxid utanför norska västkusten.

CinfraCap är ett samverkansprojekt mellan NordionEnergi, Göteborg Energi, Renova, Göteborgs Hamn, Preem och St1.

Läs mer om CinfraCap här.

Fakta: CCS
CCS, CarbonCaptureStorage, innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form med hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter kan den lagras säkert under mark och havsbotten och på så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Fångas koldioxiden in från en biogen källa, så kallad BECCS, kan andelen koldioxid i atmosfären till och med sänkas.

Läs mer om CCS på Naturvårdsverkets hemsida.

Har du ytterligare pressfrågor kring CinfraCap, kontakta:

Jill Söderwall, Vice President Business Areas, Göteborgs Hamn AB
Tele: 031- 368 76 15 SMS 0706-90 22 15 E-post: jill.soderwall@portgot.se

eller:

Karin Lundqvist, Projektledare CinfraCap
Business Developer, Preem AB och projektledare för CinfraCap.
Tele: 010-450 42 24 E-post: karin.lundqvist@preem.se

 

Bild: Göteborgs Hamn AB.

Beskrivning av illustration:
1. Infångningsanläggningar för koldioxid.
2. Flytande koldioxid transporteras via rör från närliggande infångningsanläggningar och via lastbil eller järnväg från anläggningar längre ifrån.
3. CinfraCaps mottagningsstation och mellanlager i Göteborgs hamn.
4. Fartyg lastas med flytande koldioxid via lastarm.
5. Mottagningsanläggning där flytande koldioxid lossas från fartyg pumpas ner 3 000 meter under havsbotten.
6. Porös berggrund, med tätt berg ovanför, där flytande koldioxid återförs.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

​Så ska infångad koldioxid tas om hand i Västsverige

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

DFDS sätter 20 ellastbilar i trafik i Göteborg

Läs hela artikeln