Stark höst för järnvägstrafiken i Göteborgs hamn

00:00 - 19 feb 2019 / Pressmeddelande

Under 2018 transporterades 398 000 TEU till eller från hamnen på järnväg. Siffrorna var som starkast under årets sista kvartal då järnvägsburet containergods ökade med hela 27 procent. – Att det långväga godset kommer tillbaka i allt högre takt är en tydlig signal om att förtroendet för containerterminalen växer i hela landet, säger Claes Sundmark, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Långt containertåg.
Göteborgs hamn är en av få hamnar i världen där över hälften av containergodset transporteras till eller från hamnen på järnväg (59 procent i förhållande till containers på fartyg 2018). Bild: Göteborgs Hamn AB.

Under året som gick ökade containervolymerna på järnväg in eller ut ur Göteborgs hamn med 13 procent. Volymerna ökade under året för att vara som starkast under sista kvartalet, då med en ökning om hela 27 procent.

Ökningen ska ställas mot det volymtapp som skedde mot bakgrund av de arbetsmarknadskonflikter som påverkade containerterminalen i Göteborgs hamn under 2017. Sedan dess har de totala containervolymerna återhämtat sig succesivt – både de närliggande lastbilsvolymerna och sedermera även järnvägsgodset som oftast är långväga.

Containervolymutvecklingen sedan konfliktsommaren 2017 i containerterminalen. Det senaste halvåret har andelen järnvägsburet gods ökat stort. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Det närliggande godset kom tillbaka tidigt medan det långväga järnvägsburna godset har tagit lite längre tid. Att järnvägsvolymerna nu kommer tillbaka i stigande takt är en tydlig signal om att förtroendet för containerterminalen växer i hela landet, säger Claes Sundmark, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Högt tryck i omlastningsterminalerna
Mycket av det långväga exportgodset består av svenska basindustrivaror som stål, papper och trä. Detta fraktas i regel på tåg från inlandet eller ostkusten till Göteborgs hamn för vidare transport sjövägen till exportmarknader på kontinenten.

Ofta behöver godset lastas om till containrar i någon av Göteborgs hamns tre omlastningsterminaler i anslutning till containerterminalen. Omlastningen av sågade trävaror som byter transportslag mellan tåg och fartyg i Göteborgs hamn sköts till största del av operatören Mimab. Där har hanteringen ökat med närmare 20 procent för helåret 2018 jämfört med föregående år, och även hos Mimab var volymerna som störst under det fjärde kvartalet.

– Vi hade ett väldigt bra år och i synnerhet en fin höst där vi hade fullt upp, och trenden har hållit i sig in i 2019 med fortsatt stora volymer. Vi ser heller ingen tendens till avmattning framöver, snarare möjligheter till ytterligare ökning, säger Michael Bergman, VD på Mimab.

Dubbelspår på Hamnbanan ökar tillförlitligheten
Hamnbanan, den järnväg för godståg som leder in i hamnen, är under upprustning och blir dubbelspårig. Flera etapper är redan avklarade, bland annat den nya dubbelspåriga Marieholmsbron som invigdes redan under 2016. Nyligen sattes etapp två som leder in i containerhamnen i dubbelspårig trafik, och under 2019 inleds byggnation av dubbelspår på etapp tre av Hamnbanan.

Ny kombiterminal lyfte hamnens järnvägserbjudande
I Göteborgs hamn ligger också Arken kombiterminal som ersatte den numera avvecklade kombiterminalen i centrala Göteborg för drygt ett år sedan. Här byter i huvudsak lastbilstrailers transportslag mellan järnväg, lastbil och roro-sjöfart.

Skiftet till en toppmodern terminal i ett hamnnära läge har inneburit effektivare transporter, ökade volymer och en kapacitetsökning för tåg i Göteborgs hamn totalt sett. Kombiterminalens över 60 000 hanterade enheter förra året särredovisas och kan läggas till de nästan 400 000 enheter som passerade containerterminalen på järnväg under 2018.


För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborg utnämnt till Sveriges bästa logistikläge

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Samråd inleds om farledsprojekt i Göteborg

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamns hantering av Coronaviruset

Läs mer