Göteborgs Hamn AB - Startsida

Stabilitet och återhämtning i Göteborgs hamns godsvolymer

09:36 - 27 okt 2020 / Pressmeddelande

I Göteborgs hamn är godsvolymerna fortsatt stabila, trots att Coronapandemin fortsätter att påverka världshandeln. Containervolymerna är oförändrade medan andra segment visar på återhämtning från nedgång tidigare under året. Det visar årets volymsiffror till och med september.

Containervolymerna i Göteborg hamn är oförändrade mellan januari och september i år jämfört med samma period förra året. Bild: Göteborgs hamn AB.

Vad gäller containervolymerna, antalet containers uttryckt i 20-fotscontainers (TEU), är volymerna stabila till och med september i år. Tredje kvartalet isolerat visar dock på en nedgång med nio procent, och det var sommarmånaderna som stod för tappet. Den svenska industrin gick för högtryck under våren men minskade produktionen under sommaren för att möta effekterna av Covid-19, vilket i sin tur påverkade antalet containers över kaj.

– Men det ser ljusare ut från september och inte minst nu när vi blickar framåt över de kommande månaderna. Signalerna från marknaden är positiva och vi förväntar oss större volymer generellt sett och ett plusresultat i containersegmentet när vi stänger året. Även om det förstås finns en oro kring eventuella efterverkningar av en andra pandemivåg, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs hamns containerhantering har alltjämt klarat sig bra i nationella och internationella jämförelser. I Sverige har hamnen ökat marknadsandelen med två procent i år enligt branschorganisationen Sveriges Hamnars senast tillgängliga siffror. Europas tio största hamnar tappade i snitt åtta procent av volymerna under första halvåret 2020.

Återhämtning i roro- och bilsegmenten
Antalet hanterade roro-enheter till och med september har minskat med elva procent jämfört med samma period 2019. Året inleddes med en avmattning, men siffrorna för det tredje kvartalet (-6%) visar på att den nedåtgående kurvan planar ut.

Hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn gick ner med 19 procent under årets första nio månader. Det stora coronatappet kom under andra kvartalet då hanteringen nästan halverades jämfört med samma period 2019. Det tredje kvartalet visar dock en tydlig återhämtning, även om volymerna då minskade med åtta procent jämfört med samma period förra året.

Energiprodukter
Hanteringen av energiprodukter ökade med tre procent från januari till och med september jämfört med samma period förra året. Ökningen under året kan härledas till den stora inlagring av energiprodukter som skedde under våren. Inlagringen har dock bromsats in under hösten, samtidigt som marginalerna på raffinaderierna är låga. Under kvartal tre minskade hanteringen med 26 procent jämfört med samma period 2019.

Passagerare och kryssning
De största Covid-19-effekterna syns inte helt överraskande i persontrafiksegmenten kryssning och färja. Högsäsongen som faller in under sommaren i de båda segmenten har i princip uteblivit, vilket för persontrafiken på färja inneburit en minskning med 66 procent till och med september.

Göteborgs Hamn var bland de första i Europa att ta emot kryssningsanlöp sedan pandemin stoppade trafiken. I september anlöpte dock de första fartygen under restriktiva former med få passagerare per fartyg. Ytterligare ett antal anlöp är planerade för resten av året.

Godsvolymer i Göteborgs hamn, januari-september 2020

  Jan-Sept 2020 Jan-Sept 2019 Jan-Sept
Jfr %
  Juli-Sept 2020 Juli-Sept 2019 Juli-Sept Jfr %
Container, TEU 579 000 579 000 0   177 000 194 000 -9
Järnväg 334 000 343 000 -3   103 000 116 000 -11
Roro-enheter 374 000 420 000 -11   121 000 129 000 -6
Nya bilar 157 000 193 000 -19   54 000 58 000 -8
Färjepassagerare 489 000 1 418 000 -66   179 000 677 000 -74
Kryssningsanlöp 5 34 -85   5 33 -85
Energiprod. (m Ton) 16,4 15,9 3   4,6 6,3 -26

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Årets första kryssningspassagerare i Göteborg landstiger i en bubbla

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Annorlunda kryssningssäsong startar i Göteborgs Hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Byggstart av Skandiaporten går enligt plan

Läs hela artikeln