Platzer och Göteborgs Stad tecknar avsiktsförklaring

02:34 - 20 apr 2020 / Pressmeddelande

Utökad hamnverksamhet skapar förutsättningar för ett ännu starkare godsnav. Därför har nu en avsiktsförklaring tecknats mellan Platzer och Göteborgs Stad, där Göteborgs Hamn AB, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret ingår. Syftet är att frigöra mark och skapa möjlighet för hamnen att utveckla verksamheter i Ytterhamnarna.

Göteborgs hamn ska växa i väst för att öka hamnens konkurrenskraft. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Vi är mycket positiva till denna satsning. Vi ser tydligt att en utökad hamnverksamhet i Arendal kommer att stärka våra logistiksatsningar på Hisingen, säger PG Persson, VD för Platzer.

Genom avsiktsförklaringen ges möjlighet till att utöka hamnen och skapa konkurrenskraft som gynnar hela Sveriges näringsliv.

– Vi har stort fokus på att fortsätta att utveckla Göteborgs hamn och ser att framtidens hamn går från Älvsborgsbron och bort mot Torshamnspiren i Torslanda. Därför är alla kajnära markområden mycket värdefulla för oss, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

När hamnen tar sikte mot väster skapas samtidigt möjlighet för Göteborg som stad att växa sig större.

– Ger vi hamnen möjlighet att utvecklas mot Ytterhamnarna på Hisingen skapas samtidigt plats för en attraktiv stadsutveckling av Älvrummet. Detta är något som vi har planerat och önskat länge, säger Henrik Kant, direktör på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

På Fastighetskontoret i Göteborgs Stad är man också positiva till samarbetet.

– Genom att samla stadens bolag och förvaltningar och möta privata aktörer kan vi gemensamt skapa kloka lösningar. Det stärker alla oss som delar det offentliga rummet samt näringslivet, säger Martin Öbo, direktör på Fastighetskontoret i Göteborgs Stad.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn, både till yta och till hantering av gods och transporter. Förutsättningarna för att hamnen ska kunna utvecklas är att de satsningar som hittills gjort på god infrastruktur fortsätter.

– Vi vet att effektiv logistik kräver fungerande infrastruktur och att rätt verksamhet ligger på rätt plats. Därför ser vi en logisk utveckling att stärka de satsningar som gjorts på Hisingen. Detta i form av utbyggnad av 155:an och tillhörande mot och på så sätt säkra kopplingen mot Arendal, säger Nils-Gunnar Ernstson, t.f. direktör för Trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Vid ytterligare frågor, kontakta:
Arvid Guthed, Vice President Port Development, Göteborgs Hamn AB på 031-368 75 82, eller via arvid.guthed@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Grönt ljus för djupare farled i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Årets första kryssningspassagerare i Göteborg

Läs mer