OECD: Satsa på djupare farleder in till Göteborgs Hamn

10:27 - 11 jan 2017 / Pressmeddelande

Göteborgs Hamn är viktig för industrin i hela Sverige. Nu måste farlederna in till hamnen fördjupas för att säkra landets export och import. Det slår OECD fast i en ny rapport – The Impact of Megaships.

Farleden in till Göteborgs Hamn behöver fördjupas med cirka fyra meter. Detta för att kunna ta emot de allt större godsfartygen och behålla direktlinjer till andra världsdelar.

OECD:s transportenhet, International Transport Forum (ITF), publicerar idag en ny rapport om hur de allt större godsfartygen påverkar svensk handel – The Impact of Megaships.

Slutsatsen är tydlig. För att Sverige även fortsatt ska kunna erbjuda industrin bra sjötransporter, inklusive direktlinjer till andra världsdelar, krävs djupare farleder in till den största hamnen i landet.

– Sverige är med sina långa kuster helt beroende av sjöfart för internationell handel. En stor del av godsflödena går via Göteborgs Hamn, som också är den enda med direkttrafik för containersjöfart i Sverige. Vår rapport visar att kapaciteten måste stärkas för att svensk industri även fortsatt ska ha tillgång till en stark internationell storhamn, säger Olaf Merk, hamn- och sjöfartsexpert på International Transport Forum, OECD.

Farleder flaskhals redan idag
Rapporten slår fast att farlederna redan idag utgör en begränsning. De största containerfartygen, de som ofta står för direkttrafiken till andra världsdelar, får begränsningar på lasten. Vissa fartyg kommer inte in till Göteborg, och därmed inte till Sverige, utan får vända på kontinenten.

I rapporten lyfts också fram de möjligheter som djupare farleder skulle innebära för svensk handel, med ännu fler direktlinjer till marknaden världen över.

Problemen med djupgåendet gäller inte bara de största megafartygen, utan för alla fartyg från 6 600 containrar och uppåt.

– Det betyder mycket att OECD så tydligt markerar Göteborgs Hamns nationella betydelse. Deras slutsatser om farledsfördjupning stämmer väl med Trafikverkets utredningar. Nu finns ett gediget underlag för att investeringen ska prioriteras av regeringen, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB. 

OECD riktar också kritik mot Sverige för avsaknaden av en nationell hamnpolitik.

Stora fartyg innebär lägre transportkostnad och utsläpp per enhet. De allra största går direkt till andra världsdelar, till exempel till Asien som står för nära hälften av Sveriges containerhandel. 

– Det är viktigt med en nationell samsyn på investeringar i hamn och sjöfart, särskilt i ett sjöfartsberoende land som Sverige. Göteborgs Hamns strategiska roll som landets port till världen bör erkännas i större utsträckning, säger Olaf Merk.

Läs mer: Rapport "The impact of mega ships: the case of Gothenburg"

 

Fakta farledsfördjupning i Göteborgs Hamn: 
Det maximala djupgående för containerfartyg behöver ökas från dagens 13,5 meter till 16–17 meter. Då kan samtliga fartyg som tar mer än 5 000 tjugofotscontainrar (teu) komma med mer last än de gör idag. De största som anlöper Göteborgs Hamn idag tar 19 500 teu. Cirka en miljon kubikmeter massor behöver grävas bort (motsvarande 24 Globen). Området som behöver fördjupas är nära fem kilometer långt. Investeringen beräknas till tre-fyra miljarder kronor.

För att bli prioriterad måste investeringen komma med i Trafikverkets nationella plan för infrastruktur Det säger Olaf Merk, hamn- och sjöfartsexpert på International Transport Forum, OECD. Den är under utarbetande och fastställs av regering och riksdag våren 2018. Om allt går enligt plan är fördjupningen genomförd 2023–2026.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

”Indientrafiken hindras av för grund hamn”

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn behöver bli djupare

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Svensk träexport till Kina dundrar på

Läs mer