Göteborgs Hamn AB - Startsida

Ny studie: Importföretag tjänar på centrallager i Göteborg

15:07 - 06 okt 2016 / Pressmeddelande

Göteborg är den bästa lokaliseringen för centrallager i Skandinavien. Det gäller framför allt importföretag med stora volymer via Göteborgs Hamn. Det konstateras i en ny studie framtagen av SWECO.

Göteborg är det bästa läget för etablering av centrallager, om kunderna finns i Sverige, Norge och Danmark. Det är slutsatsen av SWECO:s rapport som visar hur kostnaderna för dragning och distribution av gods skiljer sig väsentligt mellan olika logistikorter i Skandinavien.

—     Göteborg utkristalliserar sig som en attraktiv lokalisering för verksamheter med stora importvolymer, säger Maria Johansson, SWECO.

Undersökningen har jämfört kostnader för dragning av gods från hamn till lager samt palldistribution till slutmottagare. Studien belyser också skillnader mellan hyra, löner, tullkostnader, mark, inkommande landtransporter från kontinenten och ledtider.

Etablerade logistiklägen jämförs
Jämförelsen utgår från fyra etablerade logistiklägen; Göteborg, Stockholm, Jönköping och Vestby (Oslo). Sett enbart till dragnings- och distributionskostnader faller både Vestby och Göteborg väl ut. Men när kostnader för hyror och löner läggs till visar kalkylen att Göteborg är den mest kostnadseffektiva lösningen. 

—     Det finns naturligtvis stora skillnader mellan olika företag. Man har olika krav och förutsättningar att etablera lager. Etableringar i Göteborg passar framförallt för lager för verksamheter med stora volymer som kommer in över kaj. Slutsatsen är att man inte bara ska titta på kvadratmeterpriset när det gäller var man ska lokalisera sitt lager, säger Maria Johansson.

Geografiskt läge och närhet till hamnen spelar roll
Anledningen till att Göteborg faller väl ut i studien är närheten till hamnen, med sina oceangående direktlinjer och  omfattande Europatrafik. Det geografiska och demografiska läget, alltså närheten till konsumenter och marknad, är ett annat tung vägande skäl.

 

Fakta om studien:
Studien jämför olika lagers geografiska läge utifrån ett transportkostnadsperspektiv, där hänsyn tas till dragningskostnad och distributionskostnad. Jämförelsen utgår från fyra olika lokaliseringar av lager: Göteborg, Jönköping, Stockholm och Vestby (Oslo). Orterna är utvalda utifrån dess tydliga etablering som bra logistiklägen för mottagare på den Skandinaviska marknaden. Godsvolymen som jämförs ankommer i stor grad (60 %) via Göteborgs Hamn i container som dras vidare till respektive lokaliseringspunkt.

  • Läs hela studien här

  • Distributionsstudie Göteborgs Hamn

    2016-10-06

    Ladda ner, 2,5 MB

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn - trots fortsatt pandemi

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Stena Line och Göteborgs Hamn AB skriver inriktningsavtal om flytt till Arendal

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Servicefartyg i Göteborgs Hamn byggs om till hybrid – 680 ton mindre koldioxidutsläpp

Läs hela artikeln