Göteborgs Hamn AB - Startsida

Ny elanslutning minskar koldioxidutsläppen i Göteborgs hamn

00:27 - 26 jan 2021 / Pressmeddelande

Göteborgs Hamn AB har länge arbetat med att få anlöpande fartyg att ansluta till landström när de ligger vid kaj, istället för att ha motorerna igång. Idag färdigtestas elanslutningen till ytterligare en kaj i hamnen, vilket innebär att fartyg kan koppla upp sig mot el redan inom några veckor. Det ger en potentiell koldioxidreduktion om 650 ton per år.

Göteborgs hamns roroterminal med inneliggande DFDS-fartyg vid den nu elanslutna kajplats 712. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Genom att elansluta fartyg vid kaj minskar koldioxidutsläppen kraftigt och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid reduceras till ett minimum. Dessutom ger lösningen en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö ombord på fartygen.

Idag är det en av hamnens mest trafikerade kajplatser – kajplats 712 i Göteborgs hamns roroterminal – som sluttestar sin anläggning för elanslutning. Men för att elanslutning ska fungera räcker det inte med en anläggning på land – även det anlöpande fartyget måste vara anpassat för elanslutning. Rederiet DFDS satsar stort på att anpassa sina fartyg för elanslutning och det är deras fartyg Flandria Seaways som blir först ut att ansluta mot den nya anläggningen.

– En ökad andel av våra fartyg anpassas för att kunna elansluta och det blir därför allt viktigare för oss att hamnarna kan erbjuda anläggningar för elanslutning. Göteborgs hamn har sedan länge varit i framkant när det gäller detta och DFDS ser positivt på den utbyggnad som nu sker, säger Poul Woodall, Senior Advisor Climate & Environment på DFDS.

Energihamnen näst på tur att elanslutas?
Nästa elanslutningsprojekt i hamnen initierades redan under förra året, och denna gång är det Göteborgs hamns energihamn som utreds för elanslutning. Projektet är unikt eftersom Göteborgs hamn då skulle bli först i världen med elanslutning av tankfartyg inom explosionsklassad miljö.

Projekteringen och genomförande planeras ske under 2021 och driftsättning förväntas till 2022. Årlig reduktion av fartygens koldioxidutsläpp till följd av elanslutningen beräknas i så fall till 2100 ton. Hamnens förhoppning är att kunna sprida konceptet till andra hamnar och lägga grunden för en standard för elanslutning inom explosionsklassad miljö.

– Vi ser mycket fram emot att fortsätta framåt i det arbetet. Men just idag är vi framförallt glada över att vi äntligen kan sätta ytterligare en anläggning i drift i roroterminalen efter ett bra samarbete med DFDS och terminaloperatören Gothenburg Roro Terminal, säger Nikol Nielsen Gulis, projektchef Infrastruktur på Göteborgs Hamn AB.

Sedan tidigare är elanslutning möjlig vid Stena Lines kajlägen vid Majnabbe och Masthugget i Göteborgs hamn, samt vid kajplats 700 i Älvsborgshamnen.

Fakta: Laddstationen vid kajplats 712
Levererar högspänning 10,7 kV.
Dimensionerad för att generera 1,5 MW med 50 Hz.
Möter tillämpliga krav i standarderna ISO/IEC/IEEE 80005-1 2019 och IEC 6213-2, 2016, typ J.
Laddstationen byggs med investeringsstöd av Klimatklivet.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn redo för metanol – kan minska fartygsutsläpp med 95%

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ny tågpendel mellan Göteborgs hamn och Rosersberg

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Stena Line och Göteborgs Hamn AB skriver inriktningsavtal om flytt till Arendal

Läs hela artikeln