Göteborgs Hamn AB - Startsida

Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik byggs i Göteborgs Hamn

10:54 - 30 jun 2021 / Pressmeddelande

En plan med skarpa åtgärder för att accelerera omställningen till fossilfria transporter börjar nu verkställas i Göteborgs Hamn. Första åtgärden: Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik, som tas i bruk redan under 2022.

Stationen kommer att ligga vid Vädermotet i Göteborgs Hamn, strategiskt placerad intill de primära lederna in och ut ur hamnen. Bild: Göteborgs Hamn AB.

-- Information om tillhörande pressträff och intervjuer längst ner! --

I februari presenterades Tranzero Initiative – ett samverkansprojekt mellan Volvokoncernen, Scania, Stena Line AB och Göteborgs Hamn AB i syfte att accelerera omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen. Då initierades en genomgripande studie av landtransportflödena till och från hamnen – nu finns en skarp åtgärdsplan som tar initiativet från teori till praktik.

Hamnen har som mål att minska koldioxidutsläppen för transporter till och från hamnen med 70 % till 2030 – på landsidan behöver koldioxidutsläppen minska med 23 000 ton inom 031-området för att målet ska nås.

– Totalt sett går omställningen för långsamt idag för att vi ska kunna ta det här i mål. Det finns ambitioner och lovvärda initiativ i transportsektorn, men det behövs en betydligt större samverkan för att kunna ta det helhetsgrepp som krävs för att kickstarta en snabbare omställning. Därför startades Tranzero Initiative, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Genom analys av portdata från en miljon lastbilspassager i hamnen, 1000 enkätsvar från chaufförer och åtskilliga djupintervjuer med speditörer och åkerier har ny kunskap kring flödena framträtt, och därur en strategi med konkreta åtgärder för hur flödenas utsläpp ska reduceras snabbare.

Elektrifierade flöden första halvåret 2022
– Vi har identifierat lastbilsflöden med egenskaper som är synnerligen lämpade att ställas om. Det handlar främst om flöden som är mycket repetitiva, rör sig över korta avstånd och som parkerar på nattdepå. Under första halvåret 2022 ska vi ha lastbilsflöden i hamnen med elektrifierade fordon, säger Elvir Dzanic.

Inom ramarna för Tranzero Initiative har man tagit fram en rad åtgärder som ska implementeras i transportsystemet till och från Göteborgs Hamn inom de närmsta 1–2 åren och några på lite längre sikt. Åtgärderna kommer att presenteras i takt med att de är redo att rullas ut.

– I närtid handlar det exempelvis om en rad incitament i terminalerna som gynnar fossilfria transporter i hamnen och åtgärder där åkerier, speditörer, varuägare och inte minst stat och region är viktiga för initiativet. Vi har god dialog med alla inblandade kring deras roller, säger Elvir Dzanic.

Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik
Först ut bland åtgärderna blir Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik. Det är Circle K som kommer att driva stationen som kommer att kunna erbjuda el, vätgas och biobaserade flytande bränslen.

– Vi är glada att redan under nästa år kunna börja leverera de första åtgärderna inom Tranzero Initiative. Vi har under många år jobbat med omställningen mot fossilfria drivmedel när det gäller flytande produkter och elladdning för personbilar. Nu tar vi nästa steg med elladdning och vätgas för tung trafik. Ett stort och viktigt steg för omställningen mot en fossiloberoende vardag, säger Johan Söderberg, Director Fuel på Circle K.

Laddning och vätgastankning kommer att utvecklas i etapper, men kommer att vara möjlig redan 2022 respektive 2023/24, för att sedan utvecklas med fler platser och högre kapacitet.

Stationen kommer att ligga vid Vädermotet i Göteborgs Hamn, strategiskt placerad intill de primära lederna in och ut ur hamnen – Hisingsleden, 155:an och den kommande Halvorslänk.

– Tack vare läget har ytan länge varit hett eftertraktad med många intressenter inom skilda branscher. Det känns helt rätt att vi nu dedikerat den till Circle K som blir en nyckel i den fossilfria omställningen i hamnen, säger Elvir Dzanic.

Stationen är inkluderad i hamnens totala effektstrategi, där Göteborgs Hamn har en löpande dialog med Göteborg Energi Nät AB kring ökat effektbehov i hamnen i och med Tranzero Initiative.

Fakta: Tranzero Initiative
Tranzero Initiative är ett utsläppsreduktionsinitiativ initierat av Göteborgs Hamn, Volvokoncernen, Scania och Stena Line. Målet är att accelerera omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ och därigenom minska koldioxidutsläppen. Cirka en miljon lastbilstransporter passerar hamnen varje år, men initiativet omfattar också elektrifiering av sjötransporter.

Fakta: Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik
Snabbladdning möjlig för tung trafik: Första halvåret 2022
Vätgas möjlig för tung trafik: 2023/2024
Laddplatser för tung trafik: 10
Laddeffekt el: 350 kW-1 MW (fullt utbyggd)
Vätgasplatser för tung trafik: 1
Kapacitet vätgas: 720 kg, ca 15 lastbilar/dygn (fullt utbyggd)

 

-- Digital pressträff 30 juni kl. 14:00-14:30 --
Mer information kring Tranzero-Studiens resultat och fortsatta åtgärder med fokus på Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik, presenteras idag vid en webbsänd pressträff. Medverkande: Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, Arvid Guthed, Hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn AB och Johan Söderberg, Director Fuel på Circle K.

OBS: Pressträffen inkluderar inte ett frågesegment, istället kommer individuella intervjuer genomföras per telefon. Föranmäl intresse för intervju via pressansvarig Stefan Strömberg, stefan.stromberg@portgot.se eller 070-436 01 51 (Inkludera ditt telefonnummer och vem/vilka du vill prata med i mailet så återkommer vi med bekräftelse så fort som möjligt.

Du följer pressträffen HÄR.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nytt besök av tysk fregatt i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

DFDS sätter 20 ellastbilar i trafik i Göteborg

Läs hela artikeln