Göteborgs Hamn AB - Startsida

Miljötillstånd beviljat för LNG-terminal i Göteborg

15:35 - 09 jun 2014 / Pressmeddelande

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Swedegas och Vopak LNG Holding tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för LNG, flytande naturgas i Energihamnen i Göteborg. Terminalen ska kunna förse både sjöfart, industrier och tunga transporter med gas, när de ställer om från olja som bränsle.

-          Vi är igång med att demontera på hamnområdet, och nu med miljötillståndet på plats kan vi även ta nästa steg och förbereda för själva byggnationen av terminalen, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas. – Det är glädjande att vi fått hela miljökonsekvensbeskrivningen godkänd och vi har erfarit stort intresse och engagemang från alla berörda instanser.

Tillståndet gäller omedelbart och avser en lagringskapacitet av högst 33 000 m3 LNG samt hantering av högst 500.000 ton LNG per kalenderår. LNG:n kommer till Göteborg med fartyg och ska lossa vid kaj och sedan lastas på tankbilar till och järnvägsvagnar för vidare distribution till främst industrier i landet. Fartyg ska kunna bunkra LNG som bränsle. Terminalen ska även på sikt kunna förse det befintliga gasnätet med gas.

Terminalen uppförs i samarbete med Göteborgs Hamn, som investerar i infrastruktur på hamnområdet.

Positiva miljöeffekter

Miljövinsterna med att använda LNG istället för oljebaserade bränslen inom sjöfart, industri och tunga transporter är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med 85-90 procent och koldioxidutsläppen minskar med 25 procent.   

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic slutar – lämnar sin tjänst i augusti

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ny containerlinje kopplar ihop Göteborgs hamn och Island

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Världsunik metanolbunkring genomförd i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln