Lönsamt gå på djupet i Göteborg Hamn

09:49 - 11 apr 2017 / Pressmeddelande

Djupare farleder i Göteborgs Hamn är en lönsam investering för samhället. Varje investerad krona ger fyra tillbaka, visar en ny analys från Trafikverket. Det gör investeringen till en av de mest lönsamma satsningarna på infrastruktur i Sverige.

Det maximala djupgåendet för containerfartyg behöver ökas från dagens 13,5 meter till 16,5 meter. Då kan samtliga fartyg som tar mer än 5 000 containrar* komma med mer last än de gör idag.

Farleden in till Göteborgs Hamn behöver fördjupas med cirka fyra meter för att kunna ta emot de allt större godsfartygen. På tio år har det genomsnittliga containerfartyget fördubblats i storlek. Enligt en ny rapport från Trafikverket skulle fördjupningen säkra näringslivets tillgång till oceangående direktsjöfart. Investeringen beräknas till cirka fyra miljarder kronor.

Nu har Trafikverket analyserat den samhällsekonomiska nyttan med investeringen. Den så kallade nettonuvärdeskvoten (NNK) landar på 3,04. Det innebär att nyttorna med åtgärden överstiger kostnaderna med god marginal.  För varje investerad krona får samhället fyra tillbaka och tjänar alltså tre kronor.

– Det är ett rekordhögt värde och gör att farledsfördjupningen är bland de mest lönsamma framtidsprojekt Sverige står inför, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB. 

Grafik: så här behöver farleden fördjupas.

Den höga lönsamheten förklaras av Sveriges beroende av sjöfart. Nära 90 procent av utrikeshandeln skeppas till och från marknader världen över. Mer än hälften av containertransporterna går via Göteborg. Och Göteborgs Hamn är den enda hamnen med tillräcklig kapacitet att ta emot de största containerfartygen med direktkoppling mellan till exempel Sverige och Asien.

Men fartygen kan inte komma fullastade idag.

– Farleden är en flaskhals. De största fartygen kan bara lastas till 50 procent och det finns även fartyg som inte kan anlöpa Göteborg, och därmed inte Sverige, säger Magnus Kårestedt. 

Trafikverkets uträkningar visar att svensk import- och exportindustri skulle minska sina transportkostnader väsentligt om det fanns större möjligheter att skeppa godset direkt till och från marknader världen över. 

De allra största fartygen kan inte komma fullastade till Göteborgs Hamn idag.

Nästa steg nationella planen
För att farledsfördjupningen ska bli verklighet är nästa steg att bli prioriterad i den nationella planen för infrastruktur 2019–2028. Regeringen fastställer planen våren 2018.

– Med den här rekordhöga nyttosiffran hyser vi gott hopp om att farledsfördjupningen blir prioriterad. Regeringen har dessutom uttalat en ambition om att satsa på sjöfarten, eftersom det är det mest kostnadseffektiva och miljökloka sättet att frakta gods på, säger Magnus Kårestedt. 

APL Temasek anlöper Göteborgs Hamn

Fakta farledsfördjupning i Göteborgs Hamn: 
Det maximala djupgåendet för containerfartyg behöver ökas från dagens 13,5 meter till 16,5 meter. Då kan samtliga fartyg som tar mer än 5 000 containrar* komma med mer last än de gör idag. De största fartygen som anlöper Göteborgs Hamn idag tar 19 500 containrar. Cirka en miljon kubikmeter massor behöver grävas bort (motsvarande 24 Globen). Området som behöver fördjupas är nära fem kilometer långt. Investeringen beräknas till cirka fyra miljarder kronor. 

*räknat i 20-fotscontainrar, teu. 

  • Relaterat material

  • Rapport: Kapacitetshöjning av farled och hamn - Göteborg

    Ladda ner, 1,6 MB

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

”Indientrafiken hindras av för grund hamn”

Läs mer
newspage.MainImageAlt

OECD: Satsa på djupare farleder in till Göteborgs Hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn behöver bli djupare

Läs mer