Göteborgs Hamn AB - Startsida

Ljusning efter tuff period för bilhanteringen i Göteborgs hamn

00:27 - 09 jun 2020 / Pressmeddelande

Coronapandemin har drabbat många branscher hårt i världen, däribland fordonsindustrin. Som konsekvens har bilhanteringen i Göteborgs hamn drabbats av en kraftig dipp – men volymerna har redan börjat återhämta sig. Samtidigt har Logent Ports and Terminals, som främst hanterar de transoceana fordonsvolymerna i hamnen, kunnat bredda sitt kunderbjudande.

Volvobilar lastas för export på fartygen City of Oslo och Undine. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Den samlade fordonshanteringen i Göteborgs hamn sköts av terminaloperatörerna Logent Ports and Terminals, Stena Line och Gothenburg Roro Terminal i Göteborgs hamn. Operatörernas samlade bilvolymer gör Göteborgs hamn till Sveriges största bilhamn.

Volvobolagen är de största fordonskunderna, både på export- och importsidan. Under slutet av mars pausade Volvobolagen fordonsproduktionen i Göteborg och Gent, men det hann inte ge några större effekter på antalet bilar skeppade och det totala tappet i volym blev inte större än en procent under årets första kvartal.

Effekterna av Coronapandemin lär synas tydligare på volymerna under första delen av årets andra kvartal, men redan nu syns en ljusning, berättar Reine Johansson, VD på Logent Ports and Terminals i Göteborgs hamn.

– Vi har sett en ökning av exportbilar sedan i slutet av april. På Logent Ports and Terminals servar vi primärt översjömarknaderna som exempelvis USA, Australien, Japan och Kina där vi ser att Volvos försäljning går fortsatt bra.

Även inom det så kallade High & Heavy-segmentet med dumpers, grävmaskiner, lastbilar och andra tunga arbetsfordon är produktionen igång och exportvolymerna ökar stadigt.

Till Göteborg kommer också en betydande import av flera bilmärken, till exempel Volvo, Nissan och Renault. Dock har dessa volymer inte återhämtat sig på samma sätt som på exportsidan.

– Men när även importvolymerna återhämtar sig har vi tillgänglig kapacitet för både fler fartygsanlöp och högre bilvolymer. Vi har stora uppställningsytor och erbjuder möjligheter till snabb distribution och vidaretransport till kunderna med tåg och lastbil, säger Reine Johansson.

Likt Göteborgs hamn som helhet så har också Logent Ports and Terminals klarat av att hålla sin terminal öppen och igång, trots Coronapandemin. Sjukskrivningstalen är fortsatt låga och den maritima servicen såväl som terminalhanteringen fungerar normalt.

Projektlast körs ombord på Walleniusfartyget Undine. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Flexibla lösningar och breddat erbjudande
Men det är inte enbart fordon som lastas och lossas vid Logent Ports and Terminals kajer i Göteborgs hamn. Under Coronapandemin så har man även kunnat upplåta ytor åt andra godsslag i ännu större utsträckning än tidigare.

– Läget har öppnat upp möjligheter till att exempelvis ta emot mer projektlaster på de flexibla ytor som vi har till vårt förfogande. Vi har alla förutsättningar med en mångsidig maskinpark som framförs av vår skickliga personal, som även säkrar lasten på fordon och lastenheter, säger Reine Johansson.

En annan effekt av Coronapendemin har varit och är i viss mån fortfarande en obalans i efterfrågan på produkterna som skeppas, vilket gör att fraktenheter kan behöva mellanlagras innan produkten når sin slutdestination. I bilhamnen har man möjlighet att erbjuda dessa typer av tjänster.

– Vi kan bland annat erbjuda uppställning på tullområde, både väderskyddat och utomhus, som ett alternativ till omedelbar hemtagning. Under senare år har vi också arbetat hårt med att marknadsföra bredden i vårt utbud både i Sverige och internationellt. Resultatet har vi också sett i fler förfrågningar om hantering och lagring av gods och material, till exempel kopplat till de många och stora infrastrukturprojekt som pågår i Göteborg, säger Reine Johansson.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tar hjälp av Allberth för smarta anlöp

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Stora vinster med samverkan kring CCS

Läs hela artikeln