Göteborgs Hamn AB - Startsida

Kortsjöterminal på gång i Göteborgs hamn

14:49 - 25 mar 2021 / Pressmeddelande

Snart startar en ny terminalservice i Göteborgs hamn dedikerad åt intraeuropeiska containertransporter, så kallad kortsjötrafik, och de förutsättningar som den hanteringen behöver. Terminalen kommer att ligga i västra Skandiahamnen och opereras av APM Terminals.

Den nya kortsjötrafiken kommer att hanteras vid Skandiahamnens västra kaj (t.v.) i Göteborgs hamn. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– I och med pandemin ser vi delvis nya mönster i logistikflödena där varuägare flyttar delar av sin globala produktion närmare Europa. Kortsjö är ett växande segment och vi är glada att APM Terminals fortsätter möta marknadens behov i och med den här satsningen som också breddar hamnens totala utbud, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Med kortsjöhantering som fokuserar på europeiska destinationer behövs bland annat ändamålsanpassade kajnära lager- och omlastningsmöjligheter. Detta för att ge ökad flexibilitet och ytterligare incitament för transportköpare att flytta mer intraeuropeskt gods från lastbil till det miljövänligare sjöfartsalternativet.

– Vi är stolta över att utöka vår redan breda portfölj med en hållbar och konkurrenskraftig kortsjö-lösning. Vi ser att containersjöfarten inom Europa ökar i betydelse och i samband med det, är det naturligt att ge våra kunder en ännu mer flexibel service, säger Dennis Olesen, Managing Director på APM Terminals Nordic.

Terminalen kommer att ligga vid Skandiahamnens västra kaj som nyligen rustats upp och förstärkts inför farledsfördjupningsprojektet Skandiaporten. Nu ser man över vad som behöver anpassas, justeras eller tillföras för att kunna få till en så effektiv kortsjöhantering som möjligt.

– Som global aktör med stark lokal förankring i Norden och Europa, har vi positiva erfarenheter av tidigare lanserade kortsjö-lösningar. Just nu pågår ett intensivt arbete med att identifiera och skräddarsy våra lösningar för att matcha behoven på den svenska marknaden, säger Dennis Olesen.

Även kust- och inlandssjöfart blir möjlig
Vid den nya kajen ska också kust- och inlandsjöfart kunna hanteras. Lastning och lossning av pråmar och mindre fartyg avsedda för dessa har även de vissa betingelser som nu ses över för att bästa möjliga lösningarna ska kunna komma på plats.

– Staten har stora ambitioner med en ökad inrikessjöfart som vi vill stötta. Detta är ett praktexempel på hur man tänker systemnytta, och samtidigt kompletteras hamnen ytterligare och vi får ännu mer fog för att kalla oss ”the no-limit port”, säger Elvir Dzanic.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Störst blir större – Göteborgs hamn tar marknadsandelar

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

"Svensk logistikförsörjning måste framtidsäkras"

Läs hela artikeln