Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs hamns kunder allt nöjdare

09:56 - 08 apr 2022 / Pressmeddelande

Terminaler och tjänster i Göteborgs hamn uppfyller kundernas behov i allt större utsträckning. Det visar de nyligen framtagna resultaten i den kundnöjdhetsundersökning som genomförs i Göteborgs hamn med jämna mellanrum sedan 2003.

Gothenburg RoRo Terminal gjorde det största skuttet i kundnöjdhet bland hamnens terminaloperatörer. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Hamnens kunder har fått tycka till om det mesta vad gäller bland annat nivån på tjänster och service i hamnen, och resultatet i undersökningen visar att kundnöjdheten ökar brett.

Hamnbolaget Göteborgs Hamn AB har höjt sitt nöjd kund-index från 68 till 71. Kunderna upplever bland annat att tjänster i samband med fartygsanlöp håller god kvalitet samt att hamnbolaget har ett bra skydd för att hindra obehöriga att ta sig in i hamnområdet.

– Det är glädjande att vi, våra terminaloperatörer och tjänsteutförare runt om i hamnen fortsätter att göra kunderna nöjda i ökad omfattning. Vår strategi, att växa genom att leverera utmärkta produkter och tjänster till våra gemensamma kunder i godsnavet, lönar sig. Genom att arbeta tillsammans strävar vi alla efter att komplettera varandras erbjudanden för att leverera högsta möjliga totalvärde till våra gemensamma slutkunder, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Terminalerna ökar
Hamnens terminaloperatörer som sköter bland annat lastning och lossning i hamnens roro, bil och containerterminaler får alla ökade betyg i årets kundundersökning.

Det största klivet i kundnöjdhet gjordes av terminaloperatören Gothenburg RoRo Terminal, vars kunder ger ett nöjd kund-index på 70, jämfört med 58 vid förra mättillfället 2019.

– Vi har lagt stor energi på förbättringar på terminalen och det är jätteroligt att det får genomslag hos våra kunder. Det ska alla medarbetare vara stolta över. Men vi slår oss inte till ro utan ska fortsätta utvecklas enligt vår utstakade plan med ytterligare kundspecifika lösningar med hållbarhet i fokus, säger Maria Franksen, VD på Gothenburg RoRo Terminal.

Högst kundnöjdhet bland terminaloperatörerna har APM Terminals, som fortsätter öka från en hög nivå, från 70 till 74. Bilterminalen, Logent Ports and Terminals, ökar från 64 till 67. Stena Line hade för få respondenter i undersökningen för att få ett säkerställt resultat.

Utvecklingspotential
Det finns fortsatt områden som hamnbolaget kommer att jobba vidare med utifrån vad som framkommit i kundundersökningen. Man kommer fortsatt att prioritera personliga möten med kunder och partners, något som upplevs som viktigt för kundnöjdheten. Hamnen ska fortsätta vara lyhörda för kunders och partners långsiktiga, strategiska behov. Det finns också potential att utveckla vidare hur hamnen delar information om kommande arbeten och planer som underhållsarbeten och utvecklingsplaner, såväl som godsnavets genomgripande digitala omställning.

Fakta: NKI
Nöjd kund-index (NKI) är ett standardiserat och etablerat mått på kundnöjdhet. Mätningen har utförts av undersökningsföretaget Evimetrix på uppdrag av Göteborgs Hamn AB. Mätningarna har utförts sedan 2003.

Som kunder i Göteborgs hamn avses de som använder hamnen och dess terminaloperatörer, som varuägare, rederier, agenter och logistikbolag. Totalt ingick 285 kunder i urvalet. Utav dessa har 170 besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 59,6 %. Undersökningen genomfördes under december 2021 – januari 2022.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tilldelas prestigefyllt miljöpris

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn i täten vid COP27 när sjöfarten ska ställa om

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

LNG/batterihybridfartyg i trafik på Göteborgs hamn

Läs hela artikeln