Göteborgs Hamn AB - Startsida

Klart: Göteborgs Hamns Energihamn elansluter tankfartyg från 2023

00:55 - 23 jun 2021 / Pressmeddelande

Nu är det klart att Energihamnen i Göteborg blir nästa del av Göteborgs Hamn som erbjuder elanslutning till anlöpande tankfartyg. Göteborgs Hamns Energihamn blir den första energihamnen i världen med erbjudandet, och flera av de lokala Donsörederierna i Göteborg kommer att stå redo att koppla upp sina fartyg från dag ett. Totalt sett beräknas elanslutningen i Energihamnen kunna minska fartygens koldioxidutsläpp med 1800 ton årligen.

Kajplatserna 519, 520 och 521 är några av hamnens mest trafikerade. Samtliga kommer att erbjuda elanslutning från 2023. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn har satt upp ett ambitiöst miljömål om att minska CO2-utsläppen med 70% till 2030 vilket också inkluderar sjöfarten i hamnen. I ett lokalt perspektiv står sjöfarten även för emissioner av svaveldioxid, kväveoxider, buller och partiklar i Göteborg.

En teknik för att minska emissioner från fartyg är elanslutning då de ligger i hamn. Hjälpmotorer som idag främst drivs av marindiesel (MGO) kan kopplas in på landel, och därmed undvika förbränningsutsläpp under fartyget lastar eller lossar.

– Nu tar vi nästa viktiga steg med elanslutning av tankfartyg. Men att elansluta anlöpande tankfartyg i explosionsklassad miljö är mer komplext och Göteborgs Hamn ser ut att kunna bli första hamn i världen att erbjuda detta för en stor variation av olika tankfartyg. Förhoppningen är att kunna sprida konceptet till andra hamnar och lägga grunden för en standard för elanslutning inom explosionsklassad miljö, säger Jörgen Wrennfors, produktionsutvecklingsingenjör på Göteborgs Hamn AB.

Det finns nu ett flertal tankerrederier, med tyngdpunkt på Donsö, som alla har starkt miljöfokus för sin verksamhet. Flera har gått över till LNG/LBG*-drift av sina fartyg, och vill ytterligare reducera de negativa miljöeffekterna från emissioner och buller genom att nu förse sina fartyg med elanslutning mot land.

– Just nu är flera av rederierna i en fas där de bygger nya båtar som kommer att levereras under en period framöver vilket gör att timingen är väldigt bra, säger Jörgen Wrennfors.

Göteborgs Hamn har en god dialog med rederierna där man vi just nu arbetar fram ett gränssnitt tillsammans som är världsunikt för tanksegmentet. Bland rederierna som visat intresse för elanslutning i finns bland andra Terntank, Furetank, Donsötank, Ektank, Veritas tanker och Tarbit Shipping.

Satsningen på elanslutning i Göteborgs Hamns Energihamn delfinansieras av Klimatklivet, ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Göteborgs Hamn har beviljats 10,7 miljoner kronor för projektet.

Göteborgs Hamn var en av de första hamnarna i världen att kunna erbjuda landanslutning till fartyg. Idag är elanslutning möjlig vid Stena Lines kajlägen vid Majnabbe och Masthugget, samt vid två av kajlägena i Gothenburg Roro Terminal i Älvsborgshamnen.

* Flytande naturgas/flytande biogas.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Världsunik metanolbunkring genomförd i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tilldelas prestigefyllt miljöpris

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

LNG/batterihybridfartyg i trafik på Göteborgs hamn

Läs hela artikeln