Göteborgs Hamn AB - Startsida

Högtidligt när Göteborgs hamn firade 400 år

16:23 - 17 jun 2020 / Pressmeddelande

För exakt 400 år sedan, år 1620, började Stora Hamnkanalen i dagens centrala Göteborg grävas ut, vilket också innebar grundandet av Göteborgs hamn. Jubiléet firades idag på Stigbergskajen i anslutning till det historiska Amerikaskjulet där hamnmyndigheten Göteborgs Hamn AB har sitt huvudkontor. Dock i mindre skala, anpassat till rådande Coronaomständigheter.

Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic var en av talarna när Göteborgs hamn firade 400 år på Stigbergskajen, utanför det klassiska Amerikaskjulet. Bild: Göteborgs Hamn AB.

- Göteborgs hamn har en fantastisk historia och en betydelse för Sverige som inte går att underskatta. Det är tack vare hamnen som Sverige har kunnat utvecklas till den starka handelsnation vi är idag. Vi är inte så stora på kartan, men vår exportindustri och våra innovationer är vida berömda över hela världen. Det hade inte varit möjligt utan Göteborgs hamn, och det är därför vi firar idag och under hela året, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Under ceremonin där hamnkapten Åsa Kärnebro och VD Elvir Dzanic höll tal, avtäcktes en monter innehållandes en skrift i form av ett kungligt dekret, utfärdat av Gustav den II Adolf den 6 oktober 1619. I det beordrar kungen sina chefsarkitekter Joost och Johan Arendz att börja planera staden och hamnen.

Som en del i projektet började man 1620 gräva ut Stora Hamnkanalen, den kanal som går förbi dagens Brunnsparken i Göteborg. Därmed kunde man börja bedriva hamnverksamhet på den plats som året därpå skulle börja kallas Göteborg.

Från utgrävd kanal till internationell storhamn
Sedan dess har milstolparna och händelserna avlöst varandra genom åren. Det var här som Svenska Ostindiska Kompaniet gjorde Göteborg till Norra Europas handelscentrum med sina resor till Asien under 1700-talet. Det var här hundratusentals svenskar utvandrade till USA under 1800-talet. Och det var här som stora satsningar och kraftig expansion under 1900-talet lade grunden till det som har gjort Göteborgs hamn till dagens internationella storhamn.

Hamnen har växt och utvecklats, framförallt västerut, allt eftersom de svenska exportframgångarna avlöst varandra och fartygen blivit större och fler till antalet, konstaterar Göteborgs Hamn AB:s hamnkapten Åsa Kärnebro:

- Världen har förändrats något oerhört de senaste 400 åren, och tack vare att hamnen har förändrats i symbios med omvärlden så finns vi fortfarande kvar som Skandinaviens största hamn, kanske bättre rustade än någonsin.

Samma grunduppdrag – men större klimathänsyn
Men i grund och botten har hamnen samma funktion med samma löfte som för 400 år sedan, att fortsätta vara porten till omvärlden och en garant för näringslivets access till hela världen – då, nu och framåt.

- På ett sätt är det här firandet också början på nästa kapitel i hamnen. Vi ska ju finnas kvar i minst 400 år till och vårt jobb är att se till så att det finns förutsättningar för det. En grundförutsättning är att planeten över huvud taget går att bo på, och därför är vår viktigaste framtidssatsning som hamn att minska koldioxidutsläppen. Där har vi satt som mål att minska med 70% inom all hamnverksamhet fram till 2030, säger Elvir Dzanic.

Läs mer om viktiga händelser som format hamnen genom tiderna HÄR.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn genomför pilot för utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Vändning för Göteborgs hamns ålgräsodlingar

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Stabilitet och återhämtning i Göteborgs hamns godsvolymer

Läs hela artikeln