Göteborgs Hamn AB - Startsida

Hållbar hamn - Göteborgs Hamn AB redovisar hållbarhetsarbetet

00:05 - 30 apr 2020 / Pressmeddelande

Göteborgs hamn har varit öppen i 400 år och spelar en viktig roll för svenskt näringslivs framgångar. Nu spänner hamnen bågen och fokuserar än mer på hållbarhet. Arbetet redovisas i Göteborgs Hamn AB:s nyligen utgivna hållbarhetsredovisning.

Det är åttonde året i rad som Göteborgs Hamn AB gör en separat hållbarhetsredovisning. Bild Göteborgs Hamn AB.

– Vi satsar stort på digitalisering av hamnen och har satt extremt höga krav på klimatområdet där vi ska få ner koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030. Samtidigt ser vi till att investera och utveckla hamnen, bland annat med farledsfördjupning och kajutbyggnad. Allt för att skapa möjlighet för fortsatt tillväxt, säger Elvir Dzanic, VD för Göteborgs Hamn AB.

Under 2019 fortsatte Göteborgs Hamn AB att driva på bolagets arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Nu är bolagets hållbarhetsredovisning "Hållbar Hamn" för 2019 klar och i år har den stort fokus på vad som ska göras framåt.

– Vi ska bli världens mest konkurrenskraftiga hamn. Det betyder inte att vi ska vara störst eller billigast. Det betyder att vi ska vara den mest hållbara hamnen över lång tid. Göteborgs hamn ska vara det självklara valet när du ska transportera varor till och från Skandinavien, säger Elvir Dzanic.

Prioriterad fråga hos styrelsen
Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och spelar en betydande roll för svenskt näringslivs access till omvärlden. Därför är det också viktigt för hamnbolaget att identifiera framtidens utmaningar. Cecilia Magnusson tillträdde som ny ordförande för Göteborgs Hamn AB:s styrelse under 2019 och brinner för ökad samverkan och att hållbarhetsfrågorna alltid ska finnas med högt upp på agendan.

– Två av mina hjärtefrågor är erfarenhetsutbyte med andra hamnar och hållbarhet. Hållbarhet är en komplex fråga som är central för hamnens utveckling och konkurrenskraft. Det måste genomsyra hela verksamheten och det är viktigt att vi synliggör allt arbete som görs, och satsar ännu mer framöver. Årets hållbarhetsredovisning är ett bra exempel på hur vi arbetar transparent med dessa viktiga frågor, säger Cecilia Magnusson, styrelseordförande i Göteborgs Hamn AB.

Guldkorn från Göteborgs hamn
Nytt för årets hållbarhetsredovisning är att hamnbolaget gör nedslag i hållbarhetsarbetet. Här får läsaren bland annat möjlighet att läsa mer om hur ett anlöp går till, hamnens säkerhetsarbete och nya omlastningsterminalen – Sveaterminalen.

Viktiga milstolpar 2019
Under året som gick nåddes flera viktiga milstolpar i hamnen. Här följer några exempel:

Arendal: Under året har arbetet fortsatt med hamnens tre stora infrastrukturprojekt där en ny hamndel byggs i Arendal, en omlastningsterminal för tåg har växt fram och en fördjupning av farleden förbereds. Projekten fortlöper enligt plan och är viktiga delar i hamnens långsiktiga planer för att stärka godsnavet och dess aktörer.

Elanslutning: Hamnbolaget tog också beslut om att bygga ut elanslutning för fartyg i Älvsborgshamnen och andelen containers som körs på järnväg har ökat rekordartat, sammantaget kommer det bidra till att utsläpp till luft från sjöfarten i Göteborg kommer att minska. Terminaloperatörernas åtgärder under året bland annat handlat om övergång till HVO som bränsle i arbetsmaskinerna och olika digitaliseringsåtgärder för ökad effektivitet.

Erfarenhetsutbyte: Hamnbolaget deltar ofta i olika forskningsprojekt med syfte att utveckla verksamheten och ta del av framtidens innovativa lösningar. Likaså samverkar vi med övriga hamnar för att tillskansa oss kunskap och sprida den för ökad samhällsnytta. Detta är några viktiga bidrag till hela hamnens hållbarhetsarbete.

Rapportering enligt GRI
För femte året sker redovisningen enligt Global Reporting Initiative. Det är internationella riktlinjer som gör det enklare att jämföra hamnens utveckling på hållbarhetsområdet med andra organisationer.

Det är åttonde året i rad som Göteborgs Hamn AB gör en separat hållbarhetsredovisning, där Göteborgs Hamn AB:s insatser och utmaningar på hållbarhetsområdet redovisas. Hållbarhetsredovisningen går under namnet ”Hållbar Hamn” och finns att ladda ner i sin helhet, både som blädderbar- och utskriftsvänlig pdf här.

Vid frågor, kontakta: Daniela Fjellman, hållbarhetsstrateg
Tele: 031-368 77 48
E-post: daniela.fjellman@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn utnämnd som en excellent och jämställd arbetsgivare

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik byggs i Göteborgs Hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Klart: Göteborgs Hamns Energihamn elansluter tankfartyg från 2023

Läs hela artikeln