Göteborgs Hamn AB - Startsida

Grönt ljus för djupare farled i Göteborgs hamn

13:18 - 11 sep 2020 / Pressmeddelande

Under torsdagen beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att bevilja upp till drygt en miljard kronor i projekt Skandiaporten – en fördjupning av farleden in till Göteborgs hamn. Tillsammans med Trafikverkets lika stora avsättning i nationell plan innebär det att projektet är finansierat. Med det som grund kan parterna gå vidare mot att sluta avtal om genomförande.

MSC Viviana och andra jättefartyg kommer att kunna anlöpa Göteborgs hamn fullastade från och med 2026. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Det här är 2000-talets viktigaste hamnprojekt i Sverige. Göteborg är Skandinaviens logistikhuvudstad sedan 400 år och med det här beslutet har vi alla förutsättningar att stärka den positionen över de kommande 400 åren, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Direktsjöfart utan omlastning över de stora världshaven till och från Göteborgs hamn är en viktig förutsättning för svenska företags möjligheter att nå globala marknader på ett klimat- och kostnadseffektivt sätt. Men i takt med att de största fartygen blivit allt större och kräver större djupgående så krävs följaktligen ett större farledsdjup i hamnen. Idag kan de största fartygen bara komma in i Göteborgs hamn halvlastade, samtidigt som att utvecklingen mot allt större fartyg på världshaven fortsätter.

Elvir Dzainc, VD på Göteborgs Hamn AB.

– Detta är ett race man måste hänga med i för att vi ska fortsätta ha en internationell storhamn i Sverige. Utan de största fartygen hamnar hamnen på marginalen och då tvingas många svenska företag till ineffektiva, klimatovänligare alternativ med tappad konkurrenskraft som följd, säger Elvir Dzanic.

Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket. Med finansieringen på plats kan nu parterna teckna genomförandeavtal för det efterlängtade projektet.

– Det är glädjande och en viktig milstolpe att staten och staden tillsammans lyckats hitta förutsättningarna för en gemensam finansiering av Skandiaporten, säger Jörgen Einarsson, regional direktör på Trafikverket region väst.

1,5 miljarder billigare än tidigare bedömning
Enligt tidigare beräkningar bedömdes farledsfördjupningen kosta cirka fyra miljarder kronor, då avseende ett maximalt djupgående på fartygen på 16,5 meter. Fördjupade bedömningar visar nu på en kostnad på omkring 2,5 miljarder kronor, och nu för ett djupgående på 17,5 meter. Anledningen är modernare byggtekniska lösningar som tagits fram under projektets tidiga faser, samt ett noggrant arbete kring att optimera den kommande farledens exakta utformning.

– Efter flera simuleringar har vi optimerat farledens sträckning och behovet av muddring. Detta garanterar att de statliga investeringarna sker på ett ansvarsfullt sätt, säger Joel Smith, avdelningschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning.

Att fördjupa farleden är dessutom en samhällsekonomisk plusaffär. Enligt Trafikverkets uträkningar ger varje satsad krona fyra kronor tillbaka, med en återbetalningstid på bara 15 år.

– Ytterligare en aspekt i det hela berör de 22 000 personer i Göteborgsregionen som har sin försörjning direkt eller indirekt kopplad till Göteborgs hamn. Så inte minst av den anledningen är jag väldigt glad och lättad över att vi nu har grönt ljus för att genomföra den här affären som har väldigt många vinnare, säger Elvir Dzanic.

Fakta: Skandiaporten
Planerad fördjupning: Från 13,5 upp till 17,5 meters maximalt fartygsdjupgående.
Dimensionerande fartyg: Längd 430 m, bredd 65 m och ett maximalt djupgående på 17,5 m.
Kostnad: 2,5 miljarder kronor.
Finansiering: Statlig (Trafikverket): 1,255 miljarder kronor. Kommunal (Göteborgs kommun): upp till 1,255 miljarder kronor.
Samhällsnytta: En satsad krona ger fyra tillbaka (enligt nationell plan 2018-2029).
Muddringsbehov: cirka 12 miljoner kubikmeter.
Byggprocess: Byggstart kajförstärkning: 2022, muddring: 2024, gemensamt färdigställande med ett fördjupat kajläge: 2026.

Läs mer på skandiaporten.se

/

Layout över fördjupningen i Göteborgs hamn.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nytt besök av tysk fregatt i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

DFDS sätter 20 ellastbilar i trafik i Göteborg

Läs hela artikeln