Göteborgs hamns kunder allt nöjdare med hamnen

10:51 - 06 mar 2020 / Pressmeddelande

Terminalerna i Göteborgs hamn har blivit betydligt snabbare, pålitligare och flexiblare. Det visar de nyligen framtagna resultaten i den kundnöjdhetsundersökning som genomförts i Göteborgs hamn med jämna mellanrum sedan 2003. Bäst utveckling syns hos containerterminaloperatören APM Terminals, vars kunder ger ett nöjd kund-index på 70, jämfört med 37 vid förra mättillfället 2017. Totalt sett ökade index även för hela hamnen, från 49 till 68.

Roro-terminalen, containerterminalen och bilterminalen såväl som hamnen i sin helhet får ökade betyg av kunderna jämfört med tidigare undersökning från 2017. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Det här visar att vi tar steg framåt mot vår vision att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn. Vi ser att vi har en bra grund att stå på, samtidigt som undersökningen ger oss värdefull information om vad vi behöver fokusera tydligare på för att motsvara kundernas rättmätigt högt ställda förväntningar, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

De flesta av hamnens terminaler får ökat betyg av sina kunder. Bilterminalen, Logent Ports and Terminals, ökar från 51 till 64 medan roro-terminalen, Gothenburg RoRo Terminal, ökar från 51 till 58. Den enda terminalen där trenden inte är odelat positiv är Energihamnen där resultatet minskade marginellt, från 69 till 68.

Containerterminalen ökar mest
Men den terminal som ökar mest är containerterminalen, som drivs av APM Terminals. Där kundnöjdheten ökat från 37 till 70.

Terminalen har bland annat minskat hanteringstiden för lastbilar, investerat i nya grensletruckar och satsat hårt på att minska terminalens koldioxidutsläpp. Effektivitetsarbetet har gett resultat – trots att hälften av fartygen var försenade under januari, kunde hela 85 procent av fartygen lämna containerhamnen i tid. Rederierna kan alltså i många fall köra in tid genom att anlöpa terminalen. Därmed kan avgående fartyg hålla optimerad hastighet till nästa hamn, vilket innebär lägre bränsleförbrukning och minskade kostnader.

– Vi arbetar systematiskt med vårt effektivitetsarbete och med att utveckla vårt kunderbjudande. Det är roligt att få en bekräftelse på att våra kunder uppskattar det jobb som görs av våra duktiga medarbetare, säger Dennis Lenthe Olesen, VD på APM Terminals Göteborg.

Säkerheten och anlöpskvaliteten uppskattas
Det är inte bara terminaldriften som får gott betyg av hamnens kunder. Kunderna upplever även att säkerheten i Göteborgs hamn är god. Drygt nio av tio kunder är positivt inställda till huruvida hamnen är bra på att hindra obehöriga från att ta sig in på hamnområdet.

Kvaliteten på de tjänster som erbjuds i samband med att fartyg anlöper hamnen skattas fortsatt högt av kunderna, medan fartygsanlöpens prisvärdhet generellt sett skattas något lägre. Göteborgs Hamn AB får också fortsatt höga omdömen för förmåga till samarbete och att driva utvecklingsinitiativ.

Fakta: NKI
NKI är ett standardiserat och etablerat mått på kundnöjdhet. Mätningen utförs av undersökningsföretaget Indikator på uppdrag av Göteborgs Hamn AB. Mätningarna har utförts sedan 2003.

Som kunder i Göteborgs hamn avses de som använder hamnen och dess terminaloperatörer, som varuägare, rederier, agenter och logistikbolag. Totalt ingick 202 kunder i urvalet. Utav dessa har 126 besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 62,4%. Undersökningen genomfördes under november-december 2019. Underlag från undersökningen hittas här.

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Grönt ljus för djupare farled i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Årets första kryssningspassagerare i Göteborg

Läs mer