Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs hamns halvårsvolymer visar på fortsatt positiv konjunktur

12:58 - 21 aug 2018 / Pressmeddelande

Under årets första sex månader ökade containervolymerna i Göteborgs hamn med 19 procent, från 318 000 till 378 000 tjugofotscontainrar. Antalet skeppade bilar och intraeuropeiska roro*-enheter ökade med tio respektive fyra procent, medan energisegmentet minskade med tre procent. Det visar nyligen sammanställd volymstatistik för första halvåret i Göteborgs hamn.

Flygbild över Göteborgs hamn.
Det går fortsatt bra för svensk industri - det syns i hamnen. Så även i containersegmentet som ökade med 19 procent första halvåret 2018. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Återhämtning på containersidan
Den absoluta merparten av Sveriges utrikeshandel sker med sjöfart och när det gäller handel med länder utanför Europa är det vanligast att varorna fraktas på containerfartyg.

Under årets första sex månader skeppades 378 000 tjugofotscontainrar (TEU). Det innebär en uppgång med 19 procent jämfört med samma period 2017. Dock var jämförelseperioden svag historiskt sett, på grund av den arbetsmarknadskonflikt som då präglade kundernas vilja att förlägga sina transporter till hamnen.

Fler nya bilar över kaj
Antalet hanterade nya bilar i hamnen har ökat årligen sedan 2013 och den positiva trenden fortsätter – under årets första halvår har volymerna ökat med tio procent. Totalt har 152 000 bilar gått över kaj, vilket är den bästa siffran på tio år. Som tidigare är det Volvo Cars framgångsrika modellprogram som står för huvuddelen av volymerna och ökningen samt hög nivå för nybilsförsäljningen i Sverige.

Fortsatt ökad intraeuropeisk roro-trafik
Den intraeuropeiska roro-trafiken till och från Göteborgs hamn utgörs till stor del av skogsprodukter och insatsvaror till verkstadsindustrin. 2017 blev ett rekordår med 593 000 hanterade roro-enheter – all time high för segmentet. 2018 kan bli ytterligare ett rekordår då volymerna för första halvåret ökade med fyra procent, till 305 000 hanterade enheter.

Mer energiprodukter
Energiprodukterna fortsätter flöda i höga volymer i Göteborgs hamn, även om de minskat något jämfört med första halvåret 2017, som dock var den bästa någonsin i hamnens historia på energisidan. Totalt hanterades 11,7 miljoner ton energiprodukter i hamnen under årets första sex månader, vilket innebär en minskning med tre procent jämfört med rekordperioden förra året.

Summering av läget
– Det går bra för svensk industri nu, det ser vi i hamnen. På fordonssidan ökar det hela tiden och energiprodukter ligger högt. Containerterminalen har ju gått igenom ett stålbad men även där börjar det se ljusare ut igen – kunderna och volymerna verkar nu återkomma. Containerterminalen har också slagit flera produktivitetsrekord under det senaste halvåret och kurvan pekar nu åt rätt håll, även om segmentet har en bra bit kvar tills det är där det borde vara, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamns volymer januari – juni 2018

 

Januari-juni 2018

Januari-juni 2017

Jfr % januari-juni

Container, (TEU)

378 000

318 000

19%

Ro/ro-enheter

305 000

295 000

4%

Nya bilar

152 000

138 000

10%

Energiprodukter, mTon

11,7

12,0

-3%

Passagerare

679 000

729 000

-7%

Kryssningsanlöp

17

21

-19%

Totalt, mTon

20,6

20,8

-1%

 

* Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas med fartyg inom och utanför Europa.

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nederländskt amfibietransportfartyg besöker Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Så många unga fick jobb på Skarpt Läge-mässan

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn – ingen påverkan av Rysslands invasion av Ukraina

Läs hela artikeln