Göteborgs hamns godsvolymer 2018

14:23 - 22 jan 2019 / Pressmeddelande

Godstransporterna genom Göteborgs hamn är nu sammanställda för helåret 2018. Containervolymer ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Energiprodukter, intraeuropeiska roro*-enheter och nya bilar minskade med en procent vardera, ställt mot de höga jämförelsetal de tre segmenten visade för 2017.

Under 2018 hanterades 753 000 containrar (TEU) i Göteborgs hamn. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Ökade containervolymer
Volymsiffrorna för 2018 visar en uppgång för containers med 110 000 TEU**, vilket innebär en ökning med 17 procent jämfört med 2017. Antalet containers transporterade på järnväg ökade med 13 procent under 2018.

Mindre energiprodukter
För energiprodukter redovisas en hantering på 23,4 miljoner ton, en minskning från föregående år med en procent. Alltjämt ligger energiprodukter på rekordnivåer historiskt sett – 2018 blev tredje året i rad med energivolymer över 23 miljoner ton.

Bilar och roro planar ut på höga volymer
Efter att ha ökat i volym tre år i rad har den intraeuropeiska roro-trafiken planat ut på en hög nivå. 584 000 enheter hanterades under 2018 vilket innebär en minskning med en procent jämfört med 2017.

Under 2017 var antalet nya bilar över kaj de högsta på tio år i Göteborgs hamn. Siffrorna för 2018 visar att volymerna ligger kvar på nästan lika höga nivåer, dock med en enprocentig minskning.

Göteborgs hamns godsvolymer 2018

 

Jan-Dec 2018

Jan-Dec 2017

Jfr %

Container (TEU)

753 000

643 000

17%

Järnväg (TEU)

398 000

351 000

13%

Roro-enheter

584 000

593 000

-1%

Nya bilar

290 000

295 000

-1%

Energiprod. mTon

23,4

23,5

-1%

Kryssningsanlöp

43

40

8%

Passagerare

1 673 000

1 733 000

-3%

Totalt Mton

40,5

40,8

-1%

 

* Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas med fartyg inom och utanför Europa.

** Tjugofotscontainrar.

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny omlastningsterminal snart redo för driftstart

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Flytande koldioxid snart i hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Branden i Älvsborgshamnen släckt – räddningsinsats avslutad

Läs mer