Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

14:56 - 06 mar 2023 / Pressmeddelande

VD:arna för Göteborgs Hamn AB och Port of Los Angeles har undertecknat ett samförståndsavtal (MOU) för att främja och intensifiera hamnarnas relation och samarbete inom bland annat hållbarhet, digital och fysisk infrastruktur och potentiella handelsmöjligheter. Avtalet undertecknades vid en ceremoni i Los Angeles förra i veckan.

Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic och Los Angeles VD Gene Seroka lovade att de två hamnarna kommer inleda ett intensifierat samarbete i en mängd frågor. Foto: Port of Los Angeles.

Samförståndsavtalet fokuserar på att dela bästa praxis, samråd och utbyte av idéer i frågor som anses vara kritiska för båda hamnarna. Dessa inkluderar effektivitet i försörjningskedjan och digital teknik, och utbyte av lärdomar från Port Optimizer™, dataportalen som utvecklats av Los Angeles hamn och som används i Göteborgs hamn sedan 2021.

Genom datadrivna insikter i realtid för lastplanering, prognoser och spårning skapar verktyget utrymme för effektivisering av trafiken, och därmed minskade koldioxidutsläpp.

– Digitalisering och koldioxidreduktion är några av de områden där våra två hamnar ligger i framkant i våra respektive regioner, men vi har samtidigt starka ambitioner att driva arbetet framåt från en nivå där vi nått långt men behöver komma ännu längre. Med ett tajtare samarbete kommer vi båda att kunna bygga vidare på varandras innovationer, idéer och bästa praxis, säger Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic.

De båda hamnarna kommer också att samarbeta kring alternativa bränslen, såväl som kring strategier för att införliva ny och framväxande grön teknik för att minimera hamnverksamheternas påverkan på lokalsamhälle och den övergripande miljön.

– Genom den avgörande roll som hamnar spelar i vår globala ekonomi är det absolut nödvändigt att vi fortsätter att arbeta tillsammans för att förnya, modernisera och dela bästa praxis. Det här avtalet kommer att stärka en redan stark relation och gemensam strävan efter framsteg i alla aspekter av våra hamnverksamheter, säger Gene Seroka, VD för Port of Los Angeles.

Port of Los Angeles är Nordamerikas största containerhamn sedan två decennier och är kanske mest kända i Europa för sitt framstående arbete med digitalisering och hållbarhet. Bland annat var hamnen först i världen med att införa krav på elanslutning för containerfartyg.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Bästa novembersiffran någonsin för containervolymerna i Göteborgs Hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tar hjälp av Allberth för smarta anlöp

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Så ser Göteborgs hamn ut i framtiden

Läs hela artikeln