Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs hamn tar hjälp av Allberth för smarta anlöp

00:17 - 06 maj 2021 / Pressmeddelande

Ny digital satsning ska få anlöp i Göteborgs hamn att bli mer tidseffektiva, ekonomiska och klimatsmarta. Efter sommaren lanseras Allberth, ett kajplaneringsverktyg som Göteborgs Hamn AB, tillsammans med finska Awake.ai, nu arbetat fram. En unik satsning som ska ge skeppsmäklare, lotsar och båtsmän det verktyg som de länge efterfrågat.

6000 fartyg anlöper Göteborgs hamn varje år. Med ny teknik ska anlöpen bli effektivare och miljövänligare. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Vi jobbar på många plan med att digitalisera hamnen, dels för att effektivisera anlöp, och dels för att visualisera godsflöden. Kajplaneringsverktyget Allberth ingår i den palett av satsningar vi nu gör för att ta Göteborgs hamn in i framtiden, säger Martin Johannesson, IT-chef på Göteborgs Hamn AB.

Valet av leverantör föll på den finska leverantören Awake.ai som går i bräschen för digitala lösningar för hamnverksamheter.

– Göteborgs hamn siktar på att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn. Och det gör oss stolta att få vara en del av deras digitaliseringsresa och leverantör av ett integrerat, smart och användarvänligt kajplaneringsverktyg som optimerar anlöp och ökar samverkan mellan olika hamnaktörer, säger Simo Salminen, VP of Product, Awake.AI

Allberth ger möjligheter
Kajplaneringsverktyget Allberth står på två ben; ett internt för kajplanerarna i Göteborgs hamn och ett externt för de som arbetar med fartygens anlöp in till hamn.

– Allberth är ett mer övergripande och kraftfullt verktyg än det vi har idag. Det ger oss som arbetar med trafiksamordningen på Port Control, säkerhetssamordnarna i Energihamnen och produktionsplanerare en schematisk vy, likt ett traditionellt skolschema, där vi ser vilka fartyg som ligger vid vilka kajer. Här finns också en karttjänst där man kan välja ett tidsfönster för en specifik kaj från ett givet kajurval. Då ser man vilka fartyg som är planerade att ligga här vid just den tiden och på de kajer som har gps-pollare, syns dessa positionerade fartygen på kartan, säger Fredrik Rauer, trafikkoordinator på Göteborgs Hamn AB.

Snabb och korrekt information är nyckeln till ett effektivt anlöp. En del av detta är att man vill ha olika statusar i planeringen. Det är här Allberths andra ben kommer in. För hamnens externa aktörer som till exempel lotsarna, Klippans båtmän och fartygsagenter som har stor del i planering och genomförande av ett anlöp, innebär Allberth att de får ny tillgång till just snabb och relevant status. Något som skapar effektivitet i både pengar, tid och som även är bra för miljön, då planeringen blir mer precis och förutsägbar.

– Det är viktigt att vi får en transparent status på anlöpet som vi kan kommunicera tydligt utåt. Idag får vi in en fartygsanmälan 24 timmar innan ankomst från fartygsagenten. Vi granskar säkerhetsparametrarna om de kan komma in till specifik kaj. Efter det sker en koordinering med terminalen om möjligheterna. Det kan ligga två till tre fartyg och överlappa varandra. Utifrån en extern synvinkel ser det ju ut som en tidskrock. Men med Allberth kan vi nu lägga status koordinerat med terminalen, och på så sätt visa vilka fartyg som är bekräftade och inte, säger Fredrik Rauer.

– Vi kommer inte att kunna räkna hem investeringen i kronor och ören direkt, utan det kommer att bli en del av vårt tjänsteutbud och service till hamnklustret. Följden blir en allt bättre anlöpsprocess vilket vi hoppas kan leda till tidsbesparing och större effektivitet – dels för vår operativa personal, dels för rederierna och att vi arbetar mot vårt miljömål att minska koldioxidutsläpp med 70% på sjö, i hamnterminal och landsidan. Och detta tack vare en ökad digitalisering med bättre och effektivare informationsdelning - och samverkan förstås!

Trolig lansering för Allberth är i Q2 eller senast i Q3. Ett mer officiellt datum kommer att presenteras den 12 maj då Awake kommer att ha ett webinar ihop med Göteborgs Hamn AB och berätta mer utförligt om det nya digitala kajplaneringsverktyget.

Registrera dig till webinar Berth planner 12 maj här: https://www.awake.ai/webinar-berth-planner 

Har du pressfrågor, kontakta:

Fredrik Rauer, projektledare för Allberth och Nautisk handläggare, Göteborgs Hamn AB
Tele: 031-368 76 10 SMS: 0728-56 66 00
E-post: fredrik.rauer@portgot.se

Eller

Justina Li, Marketing Director, Awake.AI
Tele: +35 850 462 3977
E-post: justina.li@awake.ai

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tecknar systerhamnsavtal med kinesisk storhamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Bästa novembersiffran någonsin för containervolymerna i Göteborgs Hamn

Läs hela artikeln