Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs hamn storsatsar på hållbarhet

07:02 - 19 mar 2022 / Pressmeddelande

Under 2021 fortsatte Göteborgs Hamn AB att driva på bolagets arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Nu är bolagets hållbarhetsredovisning "Hållbar Hamn" för året publicerad där det redogörs för det arbete som gjorts inom området under det gångna året.

Under 2021 öronmärkte Götebors Hamn AB ytterligare 600 mkr för klimatåtgärder under de kommande år fram till 2030. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs hamn fortsätter att växa – dels vad gäller mängden hanterat gods men också geografiskt med tillkommande logistikfastigheter och terminalytor i ytterhamnarna. Men trots ökande volymer och mer trafik i hamnen har man ålagt sig att minska hamnrelaterade koldioxidutsläpp inom Göteborgsområdet med 70 procent till 2030.

– Vi ställer höga krav på oss själva och för en hamn som växer är det en enorm utmaning att minska koldioxidutsläppen. Det kräver en bred omställning av en mängd aktörer som måste minska sina utsläpp. Men omställningen är i gång och vi driver på för att den utvecklingen ska accelereras, inte minst genom att föregå med gott exempel i hamnbolaget, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB.

Hamnen har också investerat stort i hållbarhetsåtgärder under lång tid för att nå de högt ställda målen. Under 2021 öronmärkte bolaget ytterligare 600 mkr för klimatåtgärder under de kommande år fram till 2030.

– Det är otroligt viktiga satsningar som vi också vill ska vara möjliga att följa upp följa upp genom våra årliga hållbarhetsredovisningar. Inte bara i siffror, utan också genom exempel på hur den vi arbetar i praktiken på olika nivåer i bolaget, och igenom alla dimensioner av hållbarhet, säger Edvard Molitor.

Tranzero Initiative
Mycket av hamnens hållbarhetsarbete sker i samverkan med andra aktörer – både i hamnklustret såväl som i den bredare transportbranschen. Ett exempel som tas upp i hamnens hållbarhetsrapport för 2021 är Tranzero Initiative som sjösattes i januari tillsammans med AB Volvo, Scania och Stena Line. Tillsammans har man inlett ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn.

Inom ramen för Tranzero Initiative blev det i juni klart att Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik, kommer att tas i bruk redan under 2022. Det är Circle K som kommer att driva stationen som kommer att kunna erbjuda el, vätgas och biobaserade flytande bränslen i ett centralt läge intill de primära lederna in och ut ur hamnen.

Järnvägsrekord
Järnvägstransporterna fortsatte att öka stort i Göteborgs hamn under 2021 – aldrig förr har hamnen lastat och lossat mer järnvägsburet gods. Totalt transporterades 458 000 TEU (tjugofotscontainers) genom hamnen på järnväg under 2021, vilket är den största årsvolymen i hamnens 400-åriga historia.

Allberth – för smartare anlöp
Under hösten lanserades Allberth, ett kajplaneringsverktyg som Göteborgs Hamn AB arbetat fram, tillsammans med finska Awake.ai. En unik satsning som ger skeppsmäklare, lotsar och båtsmän det verktyg som de länge efterfrågat, som ger förutsättningar för mer tidseffektiva, ekonomiska och klimatsmarta anlöp.

Det är tionde året i rad som Göteborgs Hamn AB gör en separat hållbarhetsredovisning där bolagets insatser och utmaningar på hållbarhetsområdet redovisas.

Hållbarhetsredovisningen går under namnet ”Hållbar Hamn” och finns att läsa i sin helhet HÄR

Andra hållbarhetsåtgärder 2021 i urval:

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nederländskt amfibietransportfartyg besöker Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Så många unga fick jobb på Skarpt Läge-mässan

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn – ingen påverkan av Rysslands invasion av Ukraina

Läs hela artikeln