Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs hamn redo för brexit

00:53 - 29 dec 2020 / Pressmeddelande

Efter många turer, ändrade förutsättningar och sena bud är det nu bara dagar kvar till Storbritannien slutligen lämnar EU:s tullunion och inre marknad. Men varuflödena mellan Sverige och Storbritannien fortgår alltjämt. Göteborgs hamn är navet för dessa flöden, där förberedelserna inför utträdet pågått in i det sista.

Begonia Seaways och Freesia Seaways vid en av Göteborgs hamns roroterminaler. Det är två av fartygen som bland annat används i trafiken mellan Göteborgs hamn och Storbritannien. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Det var redan i mars 2017 som Storbritannien formellt begärde utträde ur EU. Men omständigheterna för Storbritanniens fortsatta handel med EU har varit föremål för förhandlingar, även efter det formella utträdet ur EU den 31 januari 2020. Med bara en vecka kvar till utgången av det övergångsavtal som behållit Storbritannien i EU:s tullunion och inre marknad, pågick fortfarande förhandlingar om förutsättningarna för det slutgiltiga utträdet.

Under julafton mynnade samtalen ut i ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien. Även om avtalet medför att handelstullar inte kommer att införas vid årsskiftet, så innebär det inte några lättnader vad gäller exempelvis gränskontroller eller tulladministration.

– Storbritannien blir trots allt ett tredjeland i förhållande till EU-länder som Sverige efter nyår. Därför kommer EU-länder att tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tullkontroller och kontroller av att EU:s regler för varors beskaffenhet är uppfyllda, säger Magnus Nordfeldt, affärsområdesansvarig på Göteborgs Hamn AB.

Det nya avtalet innebär således inte att man kan slappna av som transportör, menar Magnus Nordfeldt.

– Vad gäller transporter till och från Storbritannien bör man i allt väsentligt fortsatt förhålla sig och agera utefter att Storbritannien lämnar EU blir tredje land. Avtalet håller möjligen nere kostnaderna, men innebär inte någon förenkling vad gäller handel med Storbritannien jämfört med vad som skulle varit fallet vid en hård brexit, säger Magnus Nordfeldt.

Utmanande förberedelser
I Göteborgs hamn har förberedelserna pågått länge, men med ökande intensitetsnivå.

Magnus Nordfeldt, affärsområdesansvarig på Göteborgs Hamn AB. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Vi har och har haft en god samverkan mellan berörda parter i hamnen där hamnbolaget Göteborgs Hamn AB, Tullverket, rederiet DFDS Seaways och terminaloperatören Gothenburg Roro Terminal är några av de mest centrala, säger Magnus Nordfeldt.

Utmaningarna är flera. Dels att förbereda olika interna processer, dels att informera varuägare och transportörer kring vad som gäller kring utträdet i allmänhet och i hamnen specifikt. Något som varit svårt, med tanke på att förutsättningarna förändrats in i det sista.

– Men nu finns allt på plats för en fungerande handel med Storbritannien i hamnen, och vi upplever att varuägare och transportörer jobbat hårt med sina förberedelser, säger Magnus Nordfeldt.

Storbritannien viktig handelspartner
Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige. Göteborgs hamn är Nordens största hamn och ett centralt nav för handeln med direkttrafik till och från Storbritannien nästan dagligen – sex gånger i veckan. I volymer rör sig om drygt 100 000 enheter (oftast lastbilssläp) och 20 000 nya fordon per år som lastas och lossas över Göteborgs hamns kajer.

Flödet utgörs av en varumix utan någon fullständigt dominerande varugrupp. Men utöver fordon rör det sig exempelvis om järn och stål (främst import), skogsprodukter (främst export) elektriska och icke elektriska maskiner, apparater och komponenter, livsmedel, medicinska och farmaceutiska produkter.

I praktiken inte brexit i Göteborgs hamn förrän 4 januari
Det första fartyget från Göteborg till Storbritannien under 2021 blir Petunia Seaways som avgår mot Immingham den 4 januari. Det första fartyget TILL Göteborg från Storbritannien efter nyår anlöper Göteborg den 5 januari. Det innebär i att brexit i Göteborgs hamn i praktisk mening infaller först den 4 januari i Göteborgs hamn.

– Vi har gott hopp om att detta ska fungera på ett så bra sätt, och bemanningen i olika delar av hamnen kommer att ökas för att stärka upp verksamheten och förebygga eventuella störningar. Men i slutändan landar ett stort ansvar också på den enskilde transportören. Vi uppmanar fortsatt samtliga att ha sin dokumentation i ordning redan innan man kommer till hamnen, för att flödet ska fungera på ett så bra sätt som möjligt, säger Magnus Nordfeldt.


För ytterligare information om brexit, besök vår brexit-sajt.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Fortsatt stort transportbehov – godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ökande godsflöden i Göteborgs Hamn trots globala störningar

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln