Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs Hamn redo att gå vidare i gemensamägt bolag med Castellum

12:02 - 22 jun 2021 / Pressmeddelande

Göteborgs Hamn AB har tecknat en avsiktsförklaring med Castellum om att tillsammans utveckla området Halvorsäng till ett ledande logistiknav. Samarbetet är avsett att gå vidare i ett joint venture-bolag där parterna äger lika delar.

Visionsbild över hur logistiknavet Halvorsäng vid Göteborgs Hamn kan komma att gestalta sig. Foto: Göteborgs Hamn AB.

Syftet med partnerbolaget är att ta ansvar för att gemensamt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och att därefter äga, förvalta och hyra ut de uppförda logistiklokalerna. Markområdet uppgår till cirka 270 000 kvm markareal, varav cirka 155 000 kvm byggyta (BTA). Området ska vara färdigutvecklat inom 4 år, och projektstart beräknas ske under 2021.

– Vi har landat i en fördelaktig lösning för alla inblandade där Göteborgs Hamn AB fortsatt kommer att ha kvar rådighet över marken. Samtidigt delar vi investeringskostnader och risker med en partner som har stor kunskap och erfarenhet av logistikfastighetsutveckling. Det kommer att gynna hamnen som helhet, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Ett positivt beslut fattades av kommunstyrelsen i förra veckan. För att bolagsbildningen ska kunna ske är förutsättningen ett godkännande i kommunfullmäktige.

– Nu hoppas vi på ett positivt beslut även i kommunfullmäktige för ett långsiktigt samarbete kring logistikfastigheter som bidrar positivt till parternas mål och skapar nya arbetstillfällen i regionen, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum AB.

Castellums initiala investering för 50% av markförvärvet beräknas uppgå till cirka 400-450 mkr. Utöver markförvärvet beräknas en investeringsvolym om ytterligare cirka 550 Mkr för Castellums del. Castellum valdes till hamnens partner genom en urvalsprocess som avslutades i slutet av förra året. I processen har hamnbolaget tagit ställning till ett flertal bud där bland annat ekonomi och miljöarbete varit viktiga faktorer.

En avsiktsförklaring, så kallat LOI (letter of intent) är undertecknat av parterna. Detta syftar framför allt till att göra det möjligt att under ordnade former hantera de kundförfrågningar som förväntas och därmed skapa förutsättningar för en projektstart under slutet av 2021. Den ursprungliga tidsplanen för det gemensamma arbetet ligger fast där olika arbetsgrupper utvecklar de olika delarna i ett framtida aktieägaravtal så att projektet är startklart i höst.

– Det är fortfarande tidigt i processen men vår absoluta intention är att medverka till en framgångsrik utveckling av Halvorsäng. Med sin direktkoppling till hamnen och de stora trafiklederna har Halvorsäng alla förutsättningar att bli en fantastisk plats för framtidens hållbara logistik, säger Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst.

Halvorsäng ligger direkt norr om hamnens terminaler invid Hisingsleden i ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods, för vidare transport över Sverige och Skandinavien med lastbil eller tåg.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tecknar systerhamnsavtal med kinesisk storhamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Satsa på Sveriges Corehamnar - Störst klimatnytta enligt undersökning från IVL

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn stärker samverkan med techindustrin

Läs hela artikeln