Göteborgs Hamn kräver djupare farled

08:59 - 30 nov 2017 / Pressmeddelande

Den sista november gick remisstiden ut för Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018–2029. Enligt planförslaget kommer inte farleden i Göteborgs Hamn att fördjupas – den är enbart med som en utpekad brist. – Det räcker inte, menar Göteborgs Hamn i sitt remissvar.

MSC Maya är exempel på ett av de stora fartyg som inte kan komma in fullastade till Göteborgs Hamn på grund av farledens begränsningar.

I remissvaret skriver Göteborgs Hamn att farledsfördjupningen bör bli ett så kallat namngivet objekt i planen och därmed genomföras under kommande planperiod. En fördjupning av farleden i Göteborgs Hamn är en förutsättning för svensk industris fortsatta möjligheter att nå ut till tillväxtmarknader världen över på ett snabbt och effektivt sätt, skriver Göteborgs Hamn vidare.

– De största fartygen som står för direkttrafiken till Asien har blivit dubbelt så stora på tio år och kan bara komma in i hamnen lastade till hälften eftersom vår farled inte klarar det djupgående som krävs. Därmed riskerar vi att tappa den asientrafik som är så viktig för svensk industri, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

I remissvaret lyfts också Trafikverkets och Sjöfartsverkets gemensamma åtgärdsvalstudie som visar att en fördjupning av farleden i Göteborgs Hamn är en samhällsekonomiskt mycket god affär. För varje satsad krona får samhället fyra kronor tillbaka, och det med en återbetalningstid på bara 15 år.

– Vi kommer fortsätta att arbeta för att farledsfördjupningen ska komma till stånd ända fram tills att regeringen fattar sitt slutgiltiga beslut våren 2018. Den är en god samhällsinvestering och ett måste för svensk industri. Nu måste vi tillsammans med regeringen komma fram till en fungerande finansieringslösning vilket har varit hindret för att vi ska prioriteras, avslutar Magnus Kårestedt.

Göteborgs Hamns remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 hittas här.

Grafik över farledsfördjupningsförslaget.

Fakta: Farledsfördjupning i Göteborgs Hamn
Behov: Ökning av farledens djupgående från 13,5 till 17,5 meter.
Behov: Fördjupning och breddning av vändytan utanför hamnens containerterminal.
Samhällsnytta: Trafikverkets och Sjöfartsverkets åtgärdsvalstudie ger en NNK* på 3,04.
Kostnad: Cirka fyra miljarder SEK.

*NNK = Nettonuvärdeskvot

 

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Byggstart för ny hamnterminal i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Ny färja - Stena Line utvecklar Danmarkstrafiken från Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamns halvårsvolymer visar på fortsatt positiv konjunktur

Läs mer