Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs Hamn expanderar i ytterhamnarna – köper mark i Arendal

14:40 - 30 sep 2021 / Pressmeddelande

Göteborgs Hamn AB köper mark i Arendal i Göteborgs hamns ytterhamnar av Platzer Fastigheter. Avtalet tecknades tillsammans med säljaren under torsdagsförmiddagen och omfattar drygt 100 000 kvadratmeter mark, en del vattenarealer såväl som tre befintliga byggnader. Detta till ett överenskommet fastighetsvärde om 475 MSEK.

Det belysta området i bilden ger en ungefärlig uppfattning av de områden som förvärvas av Göteborgs Hamn AB. Bild: Göteborgs Hamn AB.

– Göteborgs hamns utvecklingspotential finns på Hisingen vid ytterhamnarna. De investeringar som gjorts över tid av såväl Göteborgs Hamn som Trafikverket och Trafikkontoret i form av utvecklad farled, terminaler, väg- och järnväg parallellt med transportindustrins utveckling ger att den fortsatta expansionen av hamnen sker naturligt i ytterhamnarna, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Ytorna som förvärvas av Göteborgs Hamn omfattar cirka 108 000 kvm mark. Därtill omfattar affären en vattenareal om cirka 69 000 kvm, 200 meter kaj samt tre kontors- och industribyggnader. Allt i anslutning till roro-terminalen i Älvsborgshamnen och de nya ytor som Göteborgs Hamn tillskapar vid invallning av Arendalsviken.

Förvärvet skapar förutsättningar för Göteborgs Hamn att utveckla hantering av rullande last inom roro- och färjesegmentet.

– Genom denna försäljning stärker vi Arendals koppling till hamnen och områdets position som Sveriges bästa logistikläge. Det ger oss även möjlighet att vidareutveckla övriga Arendal. Här kan vi erbjuda verklig hamnnära logistik, säger P-G Persson, VD på Platzer.

CBRE var rådgivande till Göteborgs Hamn AB i affären. Försäljningen är villkorad av beslut i Göteborgs kommunfullmäktige.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Lokal lagring ska avlasta Göteborgs hamn och minska utsläppen

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Vätgastankstation för tung trafik ska byggas – vid Göteborgs hamns lastbilstätaste punkt

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Branschövergripande samarbete ska göra Göteborgs hamn till Europas första nav för gröna e-bränslen

Läs hela artikeln