Göteborgs Hamn AB - Startsida

Göteborgs Hamn bygger ny godsterminal

10:00 - 06 feb 2017 / Pressmeddelande

Göteborgs Hamn har gett NCC uppdraget att bygga en ny kombiterminal i Göteborgs Hamn. Byggnationen startar i mars.

Den nya kombiterminalen i Göteborgs Hamn byggs av NCC.

I slutet av året flyttar kombiterminalen vid Göteborgs centralstation ut till ytterhamnarna på Hisingen. Nu står det klart att Göteborgs Hamn har gett NCC uppdraget att bygga terminalen. 

— Byggnationen av den nya kombiterminalen är ett led i vårt arbete med att skapa en stark och hållbar infrastruktur i Skandinaviens största hamn. Vi är mycket glada över hur upphandlingen föll ut, NCC är en erfaren och renommerad entreprenör som vann upphandlingen i hård konkurrens, säger Fredrik Andersson, projektledare på Göteborgs Hamn AB.

Projektet sker i partneringsamarbete med NCC. Partnering är en samarbetsform där beställare, entreprenör och konsulter arbetar tätt tillsammans genom hela projektet.

Terminalbygget påbörjas i mars. Den första etappen väntas stå klar i december, i samband med att nuvarande kombiterminal vid Gullbergsvass stänger. Fullt utbyggd är terminalen först 2019-2020. 

Ökad kapacitet med sju järnvägsspår
Terminalområdet blir cirka 65 000 kvadratmeter stort och är beläget i anslutning till hamnens roroterminaler* från vilka bland annat trailers fraktas med fartyg till exempelvis England och Belgien.

Den nya kombiterminalen kommer att ha högre kapacitet än nuvarande. Sju järnvägsspår med totalt 3,360 spårmeter kommer att byggas i terminalen.

Göteborgs Hamn är internationellt känd för sina järnvägspendlar. Idag kommer över 50 procent av containrarna med tåg istället för med lastbil till hamnen, med stora miljövinster som följd. Med den nya kombiterminalen mitt i hamnen skapas helt nya möjligheter att även få över trailertransporter från väg till järnväg.

 

Fakta kombiterminalen
I kombiterminalen lastas gods om från tåg till lastbil och distribueras ut till företag runt om i regionen. Terminalen kommer dagligen att trafikeras av tolv tåg samt 200 lastbilar. Förutom inrikes tåg till bland annat Norrland och Stockholm kommer även tåg till Europa avgå från terminalen. På ett år beräknas 70 000 trailers byta transportslag i kombiterminalen. Driften kommer att skötas av det familjeägda transportföretaget Sandahlsbolagen Sweden AB. Flytten av terminalen till hamnen innebär att lastbilstrafiken minskar markant i centrala Göteborg. 

 

* Roro står för roll on/roll off och innebär gods som rullas på och av fartygen, till exempel trailers. 

 

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn lanserar tomcontainerkampanj

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Ny fartygslinje i Göteborg – ny koppling till Norge och Polen

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn genomför pilot för utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

Läs hela artikeln