Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning för 2018 klar

08:47 - 19 mar 2019 / Pressmeddelande

Under 2018 fortsatte Göteborgs Hamn AB att driva på bolagets arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Nu är bolagets hållbarhetsredovisning "Hållbar Hamn" för 2018 publicerad där det redogörs för det arbete som gjorts inom området under det gångna året.

Flygbild över Göteborgs hamn.
Det är sjunde året i rad som Göteborgs Hamn AB gör en separat hållbarhetsredovisning. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn AB arbetar långsiktigt och aktivt med att minimera miljöpåverkan, både i den egna verksamheten och i samverkan med intressenter i och kring hamnen. Hamnbolaget är ett klimatneutralt bolag och bygger bland annat ut möjligheter till elanslutning av fartyg.

Bolaget ger också miljörabatt till särskilt miljövänliga fartyg när de anlöper hamnen. Under året beslutades att miljörabatten fortlöper, men att den kommer att omarbetas för att bli teknikneutral. Detta för att även omfatta framtida miljövänliga lösningar som ännu inte har nått den breda marknaden.

Viktiga milstolpar
Under året som gick nåddes flera viktiga milstolpar i hamnen. Den efterlängtade farledsfördjupningen som planeras för att framtidssäkra hamnen fick statlig medfinansiering som innebar att det förberedande arbetet kunde intensifieras. Hamnbolaget fick också klartecken att bygga logistikfastigheter på ett 420 000 kvadratmeter stort område i anslutning till hamnen.

Under året påbörjades också bygget av en helt ny hamnterminal som kommer att konstrueras av bland annat förorenade muddermassor. Samtidigt sattes en ny kombiterminal i full drift, som utökat järnvägskapaciteten vilket har lett till färre lastbilar och mindre köbildning i Göteborgs centrala delar.

— Göteborgs hamn är under ständig utveckling och växer med nya terminalytor och ny infrastruktur. Vi är alltid noga med att detta sker på ett långsiktigt sätt och att våra projekt också bidrar med värden på hållbarhetsområdet. De aspekterna är med oss hela tiden, säger Magnus Kårestedt, VD på Göteborgs Hamn AB.

Rapportering enligt GRI
För fjärde året sker redovisningen enligt Global Reporting Initiative. Det är internationella riktlinjer som gör det enklare att jämföra hamnens utveckling på hållbarhetsområdet med andra organisationer.

Det är sjunde året i rad som Göteborgs Hamn AB gör en separat hållbarhetsredovisning, där Göteborgs Hamn AB:s insatser och utmaningar på hållbarhetsområdet redovisas. Hållbarhetsredovisningen går under namnet ”Hållbar Hamn” och finns att ladda ner i sin helhet här.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Grönt ljus för djupare farled i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Årets första kryssningspassagerare i Göteborg

Läs mer